Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bergby (WA83902760)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bergby (WA83902760)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bergby (WA83902760)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bergby (WA83902760)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-18 14:14 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-01-12 09:57 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Gävle - 2180
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Hamrångeån - SE50000
Åtgärdsområde
Gästriklands kustvatten
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6758842
SWEREF99 TM Östlig: 610291

RT 90 2,5 gon V - X: 6759828
RT 90 2,5 gon V - Y: 1566714

WGS84 Latitud: 60,9491955983369
WGS84 Longitud: 17,0361601028856

ETRS-89 Latitud: 60.94919
ETRS-89 Longitud: 17.03616

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län RMÖ-49 Bergby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län pH   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Alkalinitet   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Arsenik   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Klorid   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bensen   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Sulfat   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Ammonium   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Konduktivitet   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nitrat   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Natrium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Järn   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kalium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kalcium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Magnesium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Totalaluminium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Mangan   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Benso(a)pyrene   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Krom   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Koppar   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Fosfat   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Zink   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Syrgas   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nitrit   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län PFAS 11   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bekämpningsmedel - enskilt ämne   Var sjätte år 2009 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bekämpningsmedel - alla ämnen   Var sjätte år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningGRMÖ Grundvattenkemi i NorrlandAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial