Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE676656-150173 (WA83201796)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE676656-150173 (WA83201796)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE676656-150173 (WA83201796)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE676656-150173 (WA83201796)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2011-09-29 14:03
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Dalarna - 20
Kommun
Falun - 2080
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Tängerströmmen och Marnäsån
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6764272
SWEREF99 TM Östlig: 545511

RT 90 2,5 gon V - X: 6766058
RT 90 2,5 gon V - Y: 1501984

WGS84 Latitud: 61,0107124608376
WGS84 Longitud: 15,8417761491663

ETRS-89 Latitud: 61.01070
ETRS-89 Longitud: 15.84175

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 30000_245 Gårdviksbo fäbodar (Tref.källa)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koltetraklorid   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   2 gånger per år 2010 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   1 gång per år 2010 2010

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn
Källa Ja Beslutad