Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Isälvsavlagring-Häsbo (WA42037965)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Isälvsavlagring-Häsbo (WA42037965)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Isälvsavlagring-Häsbo (WA42037965)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Isälvsavlagring-Häsbo (WA42037965)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-18 14:14 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ovanåker - 2121
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ljusnan - SE48000
Åtgärdsområde
Voxnan
Startår
2011
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län RMÖ-01 Storkällan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län pH   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Alkalinitet   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Arsenik   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Klorid   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Ammonium   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bensen   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Konduktivitet   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nitrat   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Sulfat   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Mangan   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Totalaluminium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Järn   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kalium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Natrium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Magnesium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Kalcium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Syrgas   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Benso(a)pyrene   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Krom   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Koppar   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Fosfat   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Zink   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Nitrit   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län PFAS 11   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bekämpningsmedel - enskilt ämne   Var sjätte år 2011 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Gävleborgs län Bekämpningsmedel - alla ämnen   Var sjätte år 2011 -

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn
Källa Ja Beslutad