Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Södra Dellen (WA48135586)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Södra Dellen (WA48135586)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Södra Dellen (WA48135586)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Södra Dellen (WA48135586)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:17 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Delångersån - SE45000
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6852071
SWEREF99 TM Östlig: 588480

RT 90 2,5 gon V - X: 6853350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1546050

WGS84 Latitud: 61,79128536
WGS84 Longitud: 16,67796028

ETRS-89 Latitud: 61.79128
ETRS-89 Longitud: 16.67794

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar D100 Södra Dellen, mellan Stormnäsudden och Sandnäsudden
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar D100 Södra Dellen, mellan Stormnäsudden och Sandnäsudden
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar D100 Södra Dellen, mellan Stormnäsudden och Sandnäsudden
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar D100 Södra Dellen, mellan Stormnäsudden och Sandnäsudden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Vart annat år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Vart annat år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Vart annat år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Vart annat år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Vart annat år 2013 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Vart annat år 2013 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Vart annat år 2013 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Vart annat år 2013 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Järn Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Näringsämnen Mangan Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1991 2011
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1991 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 4 gånger per år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 2012 -
SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten Sediment i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS Var sjätte år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NÖ Hälsinglands inlandsvattenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, NÖ Hälsinglands inlandsvattenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet