Gröntjärn

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE687336-152022
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Isälvsavlagring Stråsjö (WA28534366)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Isälvsavlagring Stråsjö (WA28534366)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Isälvsavlagring Stråsjö (WA28534366)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Isälvsavlagring Stråsjö (WA28534366)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:25 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ljusdal - 2161
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Delångersån - SE45000
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
2007
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6871754
SWEREF99 TM Östlig: 562418

RT 90 2,5 gon V - X: 6873362
RT 90 2,5 gon V - Y: 1520225

WGS84 Latitud: 61.9730852752
WGS84 Longitud: 16.1907040045

ETRS-89 Latitud: 61.97308
ETRS-89 Longitud: 16.19069

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 30000_40 Gröntjärn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitratkväve   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bekämpningsmedel   Var fjärde år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Atrazin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklormetan   Var fjärde år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diuron   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Endosulfan   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Hexaklorbutadien   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Isoproturon   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bromerad difenyleter   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Simazin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   Vart annat år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Aldrin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Benso(a)pyrene   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bentazon   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Cyanazin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi DDT   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Dieldrin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Diklorprop   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Dimetoat   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Endrin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Glyfosat   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Isodrin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kloridazon   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi MCPA   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metamitron   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metribuzin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koltetraklorid   1 gång per år 2013 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   3 gånger per år 2007 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi AMPA   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Desisopropylatrazin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi BAM   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Benso(g,h,i)perylen   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Benso(k)fluoranten   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bitertanol   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Desetylatrazin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Löst organiskt kol   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Etofumesat   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Etylbensen   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fenoxaprop   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluroxipyr   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alfa-hexaklorcyklohexan   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Heptaklor   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Hexazinon   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Imazapyr   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Indeno(1,2,3-cd)pyren   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klopyralid   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klordan   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorsulfuron   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvinmerac   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Gamma-hexaklorcyklohexan   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Metazaklor   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Pendimetalin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2007 2013
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Terbutylazin   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Toluen   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   1 gång per år 2013 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Uran   1 gång per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Xylen   1 gång per år 2014 2014

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn
Källa Ja Beslutad