Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Brunflo (WA58862210)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brunflo (WA58862210)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brunflo (WA58862210)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brunflo (WA58862210)
Stationen skapades: 2015-02-10 10:26 av Länsstyrelsen i Jämtlands län
Senast uppdaterad: 2015-02-11 11:42 av Länsstyrelsen i Jämtlands län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jämtland - 23
Kommun
Östersund - 2380
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Storsjöbygden
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6993177
SWEREF99 TM Östlig: 492133

RT 90 2,5 gon V - X: 6995702
RT 90 2,5 gon V - Y: 1451434

WGS84 Latitud: 63,0680223773253
WGS84 Longitud: 14,8443329621523

ETRS-89 Latitud: 63.06801
ETRS-89 Longitud: 14.84432

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Brunflo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Arsenik   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Ammonium   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Konduktivitet   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Sulfat   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Bensen   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi 1,2-dikloretan   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Bly och blyföreningar   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Nitrat   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Zink   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Koppar   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2009 -
VER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands län Verifiering grundvattenkemi Benso(a)pyrene   En gång 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningVER, Verifiering av grundvattenkemi Jämtlands länAmmonium
Konduktivitet
Nitrat

Uttagsövervakning

Parameter Klassning Version  
Bevattningsuttag
Annat vattenuttag
Dricksvattenuttag Ja Arbetsmaterial
Industriuttag

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Arbetsmaterial
Källa Nej Arbetsmaterial