Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Forstjärnbäcken (WA64458240)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Forstjärnbäcken (WA64458240)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Forstjärnbäcken (WA64458240)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Forstjärnbäcken (WA64458240)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Nordmaling - 2401
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Öreälven - SE30000
Åtgärdsområde
Södra Västerbotten med kustvatten
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7083658
SWEREF99 TM Östlig: 714805

RT 90 2,5 gon V - X: 7083400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1675300

WGS84 Latitud: 63,8142
WGS84 Longitud: 19,365285

ETRS-89 Latitud: 63.81419
ETRS-89 Longitud: 19.36528

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Nedan skogsväg Forstjärnbäcken
KEU, Västerbottens län Elfiske Nedan skogsväg Forstjärnbäcken
KEU, Västerbottens län Bottenfauna Nedan skogsväg Forstjärnbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Västerbottens län Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1990 -
KEU, Västerbottens län Elfiske Fisk   1 gång per år 1989 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1988 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1988 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1988 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1988 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Västerbottens länBottenfauna
Fisk
Operativ övervakningKEU, Västerbottens länFisk