Idebäcken Västanbäcken, Västanbäck

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE709730-170525
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Idebäcken (WA26811545)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Idebäcken (WA26811545)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Idebäcken (WA26811545)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Idebäcken (WA26811545)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:36 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Umeälven - SE28000
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7097932
SWEREF99 TM Östlig: 744571

RT 90 2,5 gon V - X: 7097300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1705250

WGS84 Latitud: 63,922321
WGS84 Longitud: 19,990243

ETRS-89 Latitud: 63.92231
ETRS-89 Longitud: 19.99024

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Idebäcken, Västanbäcken, Västanbäck
KEU, Västerbottens län Elfiske Idebäcken, Västanbäcken, Västanbäck

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Västerbottens län Elfiske Fisk   1 gång per år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Västerbottens län Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1993 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1993 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1993 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Västerbottens länFisk