Klappmarksbäcken, Klappmyrbäcken, Gottland

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE711610-172405
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Klappmyrbäcken (WA58088160)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Klappmyrbäcken (WA58088160)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Klappmyrbäcken (WA58088160)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Klappmyrbäcken (WA58088160)
Stationen skapades: 2011-02-02 15:06 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Sävarån - SE26000
Åtgärdsområde
Mellanbygden med kustvatten
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7116966
SWEREF99 TM Östlig: 763128

RT 90 2,5 gon V - X: 7116100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1724050

WGS84 Latitud: 64,0788712661043
WGS84 Longitud: 20,3997582960635

ETRS-89 Latitud: 64.07886
ETRS-89 Longitud: 20.39975

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Klappmarksbäcken, Klappmyrbäcken, Gottland
KEU, Västerbottens län Elfiske Klappmarksbäcken, Klappmyrbäcken, Gottland

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Västerbottens län Elfiske Fisk   1 gång per år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Västerbottens län Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1993 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1993 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1993 -
KEU, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Västerbottens länFisk
Operativ övervakningKEU, Västerbottens länFisk