Torne älv, nedströms reningsverket Haparanda

  • Arkivläge
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE732392-187981
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Torneälven (WA29376215)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Torneälven (WA29376215)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Torneälven (WA29376215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Torneälven (WA29376215)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2021-09-29 12:28
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Haparanda - 2583
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
Huvudavrinnings-område
Torneälven - SE1000
Åtgärdsområde
Torneälven med kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7332351
SWEREF99 TM Östlig: 916856

RT 90 2,5 gon V - X: 7329525
RT 90 2,5 gon V - Y: 1880535

WGS84 Latitud: 65,8382920137536
WGS84 Longitud: 24,1527738191751

ETRS-89 Latitud: 65.83829
ETRS-89 Longitud: 24.15277

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000