Sangis småbåtshamn, nedströms reningsverket

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE732627-185056
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sangisälven (WA69270668)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sangisälven (WA69270668)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sangisälven (WA69270668)
Stationen skapades: 2015-11-26 12:14 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Sangisälven - SE3000
Åtgärdsområde
Sangisälvens och Keräsjoki med kustvatten
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7328711
SWEREF99 TM Östlig: 886933

RT 90 2,5 gon V - X: 7326271
RT 90 2,5 gon V - Y: 1850566

WGS84 Latitud: 65,8435943882126
WGS84 Longitud: 23,4941580992864

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Sangis småbåtshamn nedströms reningsverket
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Sangisälven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2012 -
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Näringsämnen   En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Näringsämnen TOC En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Näringsämnen Löst organiskt kol En gång 2019 2019
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 4 gånger per år 2012 -
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen   En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Triclosan En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen MCCP En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Nonylfenoletoxilater En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Bentazon En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Diklorprop En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Glyfosat En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Kloridazon En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen MCPA En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Metribuzin En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Ammoniak En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Dioxiner En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Uran En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen 17-alfa-etinylöstradiol En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen Diklofenak En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Särskilda förorenande ämnen 17-beta-östradiol En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Försurning   En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Försurning pH En gång 2019 2019
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2012 -
KÖ, Kalix kommun Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2012 -
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2019 2019
SCR, Norrbottens län, screeningundersökningar Vattendirektivsämnen i sjöar, vattendrag och kustvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2019 2019