Sangis småbåtshamn, nedströms reningsverket

  • Arkivläge
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE732627-185056
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sangisälven (WA69270668)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sangisälven (WA69270668)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sangisälven (WA69270668)
Stationen skapades: 2015-11-26 12:14 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kalix - 2514
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Sangisälven - SE3000
Åtgärdsområde
Sangisälvens och Keräsjoki med kustvatten
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7328711
SWEREF99 TM Östlig: 886933

RT 90 2,5 gon V - X: 7326271
RT 90 2,5 gon V - Y: 1850566

WGS84 Latitud: 65,8435943882126
WGS84 Longitud: 23,4941580992864

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn