Norr-Tjalmejaur

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE738900-168100
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norr-Tjalmejaure (WA72783800)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norr-Tjalmejaure (WA72783800)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norr-Tjalmejaure (WA72783800)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norr-Tjalmejaure (WA72783800)
Stationen skapades: 2011-03-31 07:56 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:51 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Jokkmokk - 2510
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Luleälven - SE9000
Åtgärdsområde
Råne-/Luleälven med kustvatten
Startår
2007
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7389237
SWEREF99 TM Östlig: 716597

RT 90 2,5 gon V - X: 7389000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1681000

WGS84 Latitud: 66,5459697219777
WGS84 Longitud: 19,880806206484

ETRS-89 Latitud: 66.54596
ETRS-89 Longitud: 19.88078

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar BD25 Norr-Tjalmejaur
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Bottenfauna i sjöar BD25 Norr-Tjalmejaur
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Växtplankton i sjöar BD25 Norr-Tjalmejaur

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   1 gång per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI 1 gång per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA 1 gång per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2007 2014

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2007 2014
RMÖ, Norrbottens län, Trendsjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 2007 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Norrbottens län, TrendsjöarBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningRMÖ, Norrbottens län, TrendsjöarBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet