Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lina älv (SE746722-170989)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lina älv (WA49576094)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lina älv (WA49576094)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lina älv (WA49576094)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2022-01-28 09:40 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7464521
SWEREF99 TM Östlig: 748739

RT 90 2,5 gon V - X: 7463877
RT 90 2,5 gon V - Y: 1714121

WGS84 Latitud: 67,1938322276026
WGS84 Longitud: 20,7573049131325

ETRS-89 Latitud: 67.19374
ETRS-89 Longitud: 20.75793

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi MVA01 Lina älv, bron Koskullskulle
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi MVA01 Lina älv, bron Koskullskulle

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2000 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 26 gånger per år 1997 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2000 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen   26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Kisel 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 26 gånger per år 1997 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 2000 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning   26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning pH 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 26 gånger per år 1997 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2000 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 26 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 26 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbundFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbundPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink