SRK, Alsterån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-25 11:59
Sötvatten
Löpande program
Alsteråns Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
-
Pågående
Kalmar
Kronoberg
2011-02-18 11:52
2021-11-02 11:40
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Allgunnen SE632080-151245 Allgunnen AL075 Allgunnen Alsterån
2 Allgunnen utlopp Uddevallshyltan SE631551-151445 Allgunnen utlopp Uddevallshyltan AL080 Alsterån: Hultsnäsesjön - Allgunnen Alsterån
3 Alsterån Getebro SE632033-152167 Getebro, vägbro AL090 Alsterån: Hornsödammen - Barnebosjön Alsterån
4 Alsterån vid Dalen SE631595-148905 Uppstr. Alstermo, bro vid Dalen AL030 ALSTERÅN: Lillån - Forsaån Alsterån
5 Badebodaån inlopp Allgunnen SE632472-151122 Badebodaån inlopp Allgunnen AL770 Badebodaån: Allgunnen - Bjärssjön Alsterån
6 Badebodaån, Åseda nedstr. Åkragöl SE633830-147165 Badebodaån, Åseda nedstr. Åkragöl AL715 BADEBODAÅN: Bäck från Hultbren - Badeboda Alsterån
7 Hultbren mitt SE633184-147350 Hultbren mitt AL740 Hultbren Alsterån
8 Inloppet Allgunnen, bro SE631556-151247 Inloppet Allgunnen, bro AL060 Alsterån: Allgunnen - Store Hindsjön Alsterån
9 Kållen SE633790-147515 Kållen AL730 Kållen Alsterån
10 Sandbäckshult, (råvattenintag) SE631874-152936 Sandbäckshult, (råvattenintag) AL095 Alsterån: Tohagebäcken - Hornsödammen Alsterån
11 Skälbrobäcken inlopp Alsterån SE631975-152674 Skälbrobäcken inlopp Alsterån AL950 Skälbrobäck Alsterån
12 Strömsrum SE631235-153752 Strömsrum AL110 Alsterån: Rikebäcken - Tohagebäcken Alsterån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alsterån vid Fagraström SE631700-149593 Fagraström AL 040 ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån Alsterån