Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Alsterån: Tohagebäcken - Hornsödammen (WA56429614)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Alsterån: Tohagebäcken - Hornsödammen (WA56429614)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Alsterån: Tohagebäcken - Hornsödammen (WA56429614)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Alsterån: Tohagebäcken - Hornsödammen (WA56429614)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:02 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Mönsterås - 0861
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Alsterån - SE75000
Åtgärdsområde
Alsterån-Mönsterås
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6317479
SWEREF99 TM Östlig: 578268

RT 90 2,5 gon V - X: 6318740
RT 90 2,5 gon V - Y: 1529360

WGS84 Latitud: 56.9942084594
WGS84 Longitud: 16.2882675044

ETRS-89 Latitud: 56.99420
ETRS-89 Longitud: 16.28825

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Alsterån Påväxtalger AL095 Sandbäckshult, (råvattenintag)
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag AL095 Sandbäckshult, (råvattenintag)
SRK, Alsterån Bottenfauna AL095 Sandbäckshult, (råvattenintag)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Alsterån Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1989 -
SRK, Alsterån Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var tredje år 1989 -
SRK, Alsterån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1989 -
SRK, Alsterån Bottenfauna Bottenfauna MISA Var tredje år 1989 -
SRK, Alsterån Påväxtalger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 2014
SRK, Alsterån Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 2014
SRK, Alsterån Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 2014

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1999 2014
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2005 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning   6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1996 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2010 -
SRK, Alsterån Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, AlsterånBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, AlsterånPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet