RMÖ, Flodmynningar, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Delprogrammet syftar till att följa långsiktiga vattenkemiska trender i älvar samt att beräkna ämnestransporter till havet. Resultaten förväntas spegla effekter kopplade till storskalig förändring av markanvändning, betydande förändringar avseende punktutsläpp samt förändring avseende diffus påverkan. I västerbotten finns idag sju stationer som ingår i den regionala miljöövervakningen.
Godkänd
2011-01-31 13:52
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Västerbotten
2011-01-31 13:48
2013-01-18 15:29
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bureälven, Brandstationen, recip SE717935-175870 Bureälven Brandstation Bureälven Bureälven
2 Byskeälven, Laxbron, recip SE721590-175532 Byskeälven Laxbron Byskeälven Byskeälven
3 Hörnån, E4:an SE706570-170370 Hörnån E4:an Hörnån Hörnån
4 Kågeälven, E4:an, recip SE720209-174678 Kågeälven E4:an Kågeälven Kågeälven
5 Mångbyälven, Avan, recip SE714647-176752 Mångbyälven, Avan, recip Avasundet Mångbyån Mångbyån
6 Sävarån, e4:an SE709650-173305 Sävarån E4:an Sävarån Sävarån
7 Åbyälven, avan SE722565-176072 Åbyälven Avan Åbyälven Åbyälven