SRK, NÖ Hälsinglands inlandsvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:

• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Företag och kommuner bedriver samordnat recipientkontroll i Nordöstra Hälsinglands inlandsvatten. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram.

Programmet är reviderat senast år 2001.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nordöstra Hälsinglands Vattenvårdsförening
SRK, Samordnad recipientkontroll
1988
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-25 15:34
2022-10-13 11:10
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gnarpsån SE688115-158088 Gnarpsån, vid Milsbro G36 Gnarpsån Gnarpsån
2 Harmångersåns utl. SE686225-158045 Harmångersåns utlopp H110 Harmångersån Harmångersån
3 Hasselasjön SE688445-155275 Hasselasjön H48 Hasselasjön Harmångersån
4 Hasselasjön SE688755-154770 Hasselasjön H43 Hasselasjön Harmångersån
5 Hornån SE684760-156870 Hornån Ho60 Hornån Kustområde
6 Hornån SE685065-156472 Hornån, vägtrumman vid väg till Hönåker Ho50 Hornån Kustområde
7 Långsjön SE684386-156156 Långsjön, mellan Näsudden och Krutviken D223 Storsjön Delångersån
8 N Dellen SE686115-155095 Norra Dellen, mellan Ytter-Långnäs och Björsbo D80 Norra Dellen Delångersån
9 Norrsjöns utlopp SE686495-158045 Norrsjöns utlopp H120 Harmångersån N Grenen Kustområde
10 Rolfstaån SE684968-155705 Rolfstaån, vid Hillens hpl D213 Delångersån Delångersån
11 S Dellen SE685335-154605 Södra Dellen, mellan Stormnäsudden och Sandnäsudden D100 Södra Dellen Delångersån
12 Storsjön SE687177-157115 Storsjön H95 Storsjön Harmångersån
13 Svågan Friggesund SE686460-153880 Gamla bron över Svågan i Friggesund D78 Delångersån Delångersån
14 Södra Dellen SE685680-154705 Södra Dellen, mellan Stormnäsudden och Högsved D110 Södra Dellen Delångersån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dalån SE687085-153381 Bron över Dalån ovan inflöde i Svågan D70 Dalaån Delångersån
2 Duvnäsbäcken SE685850-154265 Duvnäsbäcken, bron vid Långsbo D125 Duvnäsbäcken Delångersån
3 Norrboån SE686051-154281 Bron över Norrboån D90 Delångersån
4 Storsjön SE683914-156161 Storsjön D228 Storsjön Delångersån
5 Stömneån SE685525-154035 Stömneån, bron över Avasjöns utlopp D95 Södra Dellen Delångersån
6 Svågan SE687059-153263 Svågan, vid Dalakroken D65 Delångersån Delångersån
7 Svågan SE688235-152385 Svågan D57 Delångersån Delångersån
8 Ölsund SE683930-156275 Bron vid Långsjöns utlopp vid Ölsund D230 Storsjön Delångersån