RMÖ, Vänerns tillflöden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I programmet ingår vattenkemiundersökningar och transportberäkningar för de viktigaste tillflödena till Vänern. Flera olika organisationer bidrar med provtagning och analyser.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1968
-
Pågående
Värmland
Västra Götaland
2011-02-25 15:53
2011-02-25 16:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alsterälven, Alster SE658873-137513 Alsterälven, Alster Sä600 Alstersälven - S om Alstern Göta älv
2 Borgviksälven, Borgvik SE658535-133765 Borgviksälven, Borgvik Ås300 Borgviksälven Göta älv
3 Byälven, Säffle SE656203-133484 Byälven, Säffle By200 Byälven ns Harefjorden Göta älv
4 Dalbergsån Dalbergså SE650164-131327 Dalbergsån, Dalbergså Dalbergså - mynningen i Vänern till Lillåns inflöde Göta älv
5 Gullspångsälven SE654151-140275 Gullspångsälven, Gullspång Gullspångsälven Göta älv
6 Klarälven, Almar, fd färjeplatsen SE659439-136626 Klarälven, Almar, fd färjeplatsen 126 Klarälven, Grava-Sandgrund Göta älv
7 Köpmannebro, gamla landsvägsbron SE652205-130917 Upperudsälven, Köpmannebro Upperudsälven Göta älv
8 Lidan Lidköping SE648892-134530 Lidan, Lidköping Lidan - Lovene till Lidköping Göta älv
9 Norsälven, Norsbron SE658981-135385 Norsälven, Norsbron Ås400 Norsälven - S om Norsbron Göta älv
10 Tidan Mariestad SE650960-138526 Tidan, Mariestad Tidan - Mariestad till Knutstorp Göta älv
11 Uvån, Norra Råda SE665550-137656 Uvån, Norra Råda 217 Årosälven Göta älv
12 Visman, Nybble SE655385-140604 Visman, Nybble Vi700 Visman nedströms Dävelsbäcken Göta älv
13 Ölman, Hult SE658834-139524 Ölman, Hult Kr100 Ölman nedströms Svartån Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Nossan Sal SE647568-131469 Nossan, Sal Nossan - mynningen i Vänern till Grästorp Göta älv