RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1988
-
Under uppbyggnad
Västra Götaland
2011-02-28 09:05
2022-03-02 16:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Amunderödsbäcken utfl SE648605-125540 Amunderödsbäcken utfl 1 Amunderödsbäcken Kustområde
2 Anråse å (utfl vid damm) SE643775-126430 Anråse å (utflöde vid damm) 2 Anråse å Kustområde
3 Anråsälven SE651050-124052 Anråsälven 3 Anråsälven - mynningen i havet till St Anrås Kustområde
4 Bakerödsbäcken SE645918-127196 Bakerödsbäcken Kustområde
5 Bodeleån SE647390-127214 Bodeleån 4 Bodeleån Kustområde
6 Botebäcken SE647696-129413 Botebäcken Bäck från Boteredssjön Göta älv
7 Bratteforsån SE646052-127118 Motorvägen Bratteforsån Kustområde
8 Bratteforsån utfl SE646137-127119 Bratteforsån utflöde 5 Bratteforsån Kustområde
9 Bratteforsån, nedströms SE646000-127000 Bratteforsån, nedströms Bratteforsån Kustområde
10 Bratteforsån, uppströms SE645000-127000 Bratteforsån, uppströms Bratteforsån Kustområde
11 Brattorpsån, Törresröd SE645500-128124 Törresröd Brattorpsån Göta älv
12 Brattöälven, Hällungstad SE650748-126651 Torpebäcken Örekilsälven
13 Bro vid brobacken SE639480-135635 Bro vid brobacken Sämån: uppströms Sämsjön Ätran
14 Broälven SE649022-125024 Lokal 1 Kustområde
15 Broälven nedre, N4 SE648505-124723 Broälven Kustområde
16 Broälven, efter sammanfl. Lillevatten SE649061-125038 Broälven Kustområde
17 Bäck från Furusjön SE652830-131193 Bäck från Furusjön Bäck från Furusjön Göta älv
18 Bäck från Furusjön, Orrebol SE653011-131187 Bäck från Furusjön Göta älv
19 Bäck från Gösslunda SE650027-134163 Bäck från Gösslunda Bäck från Gösslunda Göta älv
20 Bärfendalsälven utfl SE649033-124640 Bärfendalsälven utfl 8 Bärfendalsälven Kustområde
21 Dälpan, Dalen SE650112-129900 Dälpan Göta älv
22 Dänningen, Stensprång SE644883-132169 Dänningen Göta älv
23 Eggbysjön SE647969-137385 Eggbysjön Eggbysjön Göta älv
24 Ellenösjön SE203866-399860 Ellenösjön Örekilsälven
25 Fallabäcken SE647876-141039 Fallabäcken SE647876-141039 Göta älv
26 Fisjön SE639293-127208 Fisjön Fisjön Kustområde
27 Forshällaån nedstr. Koppungeån SE646929-127184 Forshällaån nedströms Koppungeån 9 Forshällaån Kustområde
28 Forshällaån utfl SE646785-126794 Forshällaån utflöde 10 Forshällaån Kustområde
29 Forsnäsån, Forsnäs SE653974-131714 Forsnäsån, Forsnäs Forsnäsån Göta älv
30 Furusjön SE653367-131292 Furusjön Göta älv
31 Färlev älv SE649240-125305 Färlev älv 11 Färlev älv Kustområde
32 Getån, Karstorpsbacken SE646242-133011 Getån Göta älv
33 Glose å SE641775-125925 Glose å 12 Glose å Kustområde
34 Grannebyån SE642755-126280 Grannebyån Kustområde
35 Grytteredssjön SE638498-135731 Grytteredssjön Ätran
36 Gundleboån, Gundlebo SE647536-128833 Gundleboån Bäveån
37 Gunnebybäcken utfl SE643890-125593 Gunnebybäcken utflöde 14 Gunnebybäcken Kustområde
38 Gärån SE638660-129850 Nedan fallen Gärån - mynningen i Storån till Härsjöns utlopp Rolfsån
39 Gärån GÄ SE638670-129850 Gärån Gärån - mynningen i Storån till Härsjöns utlopp Rolfsån
40 Hagån SE645370-125380 Hagån 15 Hagån Kustområde
41 Henån SE646425-125776 Henån 16 Henån Kustområde
42 Hjoån - Hjo SE646542-141083 Hjoån Motala ström
43 Hogarälven SE652902-123688 Hogarälven 17 Hogarälven Kustområde
44 Hogarälven, Apelsäter SE652936-123845 Apelsäter Kustområde
45 Holma å SE647595-126230 Holma å 18 Lanebergsån Kustområde
46 Hornån utflöde SE636490-130010 Hornå (från S Hornsjön till utlopp i Viskan) Viskan
47 Hullsjön, centralt SE646674-129906 Hullsjön Göta älv
48 Jorälven SE650187-124004 Jorälven 19 Jorälven Kustområde
49 Jälmån, Grönahög-kvarnen SE639570-136772 Jälmån: uppströms Dalstorpasjön - Grönahög Ätran
50 Jörlandaån SE643563-126453 Jörlandaån 20 Jörlandaån Kustområde
51 Kalebäcken, Åbron SE650713-137690 Kalebäcken, Åbron Kalebäcken Göta älv
52 Klevaån SE646550-126205 Klevaån 21 Kleveån - Grindsbyvattnets utlopp till mynningen i havet Kustområde
53 Kollungeröd vatten SE645629-126199 Kollungeröd vatten Kollungeröd Vatten Kustområde
54 Kolungen SE651439-130163 Kolungen Göta älv
55 Krogabäcken Billdals park SE649143-126933 Krogarbäcken, Billdals park 22 WA66411499 Kustområde
56 Krogabäcken utlopp SE639045-126885 Krogarbäcken, utlopp 23 WA66411499 Kustområde
57 Krogabäcken, Namnlös lokal SE639103-126932 Namnlöst Askims fjord Kustområde
58 Kusabäcken SE650768-137975 Kusabäcken Kusabäcken Göta älv
59 Kvarnebäcken SE654809-127352 Kvarnebäcken SE654809-127352 Kvarnebäcken Göta älv
60 Kvarntorpsbäcken, Kvarntorpet SE653346-139738 Kvarntorpsbäcken Göta älv
61 Kvillebäcken SE640612-127030 Kvillebäcken 24 Kvillebäcken Göta älv
62 Kvillebäcken Hökälla SE641006-127017 Kvillebäcken, Hökälla 25 Kvillebäcken Göta älv
63 Kvinnestadsjön SE202087-416605 Kvinnestadsjön Göta älv
64 Kämpegårdsån SE647994-131794 Kämpegårdsån Kämpegårdsån Göta älv
65 Kärnsjön SE203923-395263 Kärnsjön Kärnsjön Örekilsälven
66 Kärraån utfl SE647639-126975 Kärraån utflöde 26 Kärraån Kustområde
67 Kärrebergsån SE645344-125432 Kärrebergsån 105 Kustområde
68 Lannaån, Åstorp SE647705-131581 Lannaån, Åstorp Lannaån Göta älv
69 Lerån SE643985-126815 Lerån 27 Lerån Kustområde
70 Lerån SE644140-126980 Stn 8 Lerån Kustområde
71 Lidan, bron vid Johannelund, uppströms Bragnumsåns inflöde SE644255-135340 Lidan - Eriksberg till Bragnum Göta älv
72 Lillån vid Härja - Storängen SE644468-138936 Lillån vid Härja Göta älv
73 Långevallsälven SE652800-125519 Ovan inl i N. Bullar Långevallsälven Enningdalsälven
74 Lövbrobäcken SE638285-129895 Lövbrobäcken/Sandsjöbäcken Rolfsån
75 Mariestadsviken M1 SE651196-137852 Vänern - Mariestadssjön Göta älv
76 Mogden SE201466-424141 Mogden Mogden Viskan
77 Mullsjön SE203057-442046 Mullsjön Motala ström
78 Nolhagaviken, Mjörn SE642801-130350 Mjörn Göta älv
79 Norumsån SE644158-126520 Norumsån 28 Norumsån Kustområde
80 Pineboån, kyrkan SE640455-135785 Kyrkan Pineboån Ätran
81 Pineboån, Uppstr stora vägen SE640539-135814 Pineboån Ätran
82 Porsån SE643956-126807 Porsån 29 Porsån Kustområde
83 Rambergsån, Malmen SE650645-125403 Rambergsån Enningdalsälven
84 Resteån SE646582-126847 Resteån 30 Restebäcken Kustområde
85 Risängsbäcken SE653505-123690 Risängsbäcken 31 Överbyån Kustområde
86 Rölsbäcken, Ovan landsvägsbron SE641540-132825 Ovan landsvägsbron Säveån - inloppet i Säven till källområdena Göta älv
87 Rördalsån SE643958-126827 Rördalsån 32 Rördalsån Kustområde
88 Skredsviksån SE648030-125815 Skredsviksån 33 Skredsviksån Kustområde
89 Skärboälven SE652030-123770 Skärboälven 34 Skärboälven Kustområde
90 Slumpån SE645880-128540 Slumpån - mynningen till Lillån / Sjuntorp Göta älv
91 Solbergaån (Kollerödsbäcken) SE643050-126170 Solbergaån/Kollerödsbäcken 35 Solbergaån (Kollerödsbäcken) Kustområde
92 Sollumsån SE645678-128115 Fridhem Sollumsån med Lille-Väktor Göta älv
93 Sollumsån Änghagen SE645711-128099 Sollumsån Sollumsån med Lille-Väktor Göta älv
94 Sprängningen SE650488-136708 Sprängningen Sprängningen Göta älv
95 St Nären utlopp SE641734-130806 Store-Nären Store-Nären Göta älv
96 Stallbackaån SE646970-129665 Stallbackaån - mynningen till Hullsjön Göta älv
97 Stene å SE655085-123720 Stene å 36 Stenebäcken Kustområde
98 Stommebäcken SE651000-129000 Stommebäcken Stommebäcken Göta älv
99 Stora Galten SE646395-127963 Stora Galten Stora Galten Bäveån
100 Stora Hästefjorden SE203680-404337 Stora Hästefjorden Stora Hästefjorden Göta älv
101 Storan, Tonsberg SE651050-129595 Tonsberg Storån / Stampälven - mellan Öresjön och Kabbosjön Göta älv
102 Storebergsån, Storeberg SE648749-132581 Storebergsån, Storeberg Storebergsån - mynningen i Vänern till Almetorp Göta älv
103 Strane å SE645188-125118 Strane å 61 Kustområde
104 Strömsvattnet SE205498-387378 Strömsvattnet Strömsvattnet Strömsån
105 Strömsån, utfl SE654455-123370 Strömsån, utflöde 37 Strömsån - mynningen i havet till Strömsvattnets utlopp Strömsån
106 Stålkvarnebäcken, Malmen SE648591-137860 Stålkvarnebäcken Göta älv
107 Surtan Björketorp SE637155-130247 Surtan (från Enån till utlopp i Viskan) Viskan
108 Sågebäcken SE641822-131310 Sågebäcken SE641822-131310 Sågebäcken Göta älv
109 Säbyån SE644085-125235 Säbyån 38 Säby å Kustområde
110 Säveån, Hemvärnsgården SE642785-132285 Hemvärnsgården Säveån - Vårgårda till Sävens utlopp Göta älv
111 Säveån, Jonseredsdammen SE640865-128445 Jonseredsdammen Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Göta älv
112 Säveån, Kastenhov SE641130-129091 Kastenhov Säveån - mellan Aspen och Sävelången Göta älv
113 Säveån, Sommens/Åbrinken SE640794-128204 Sommens/Åbrinken Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Göta älv
114 Söneån SE649338-133479 Söneån Söneån Göta älv
115 Taske å (utloppet i Munkedals kn.) SE648610-126055 Taske å, utloppet i Munkedals kn 39 Taske Å Kustområde
116 Teåkersälven SE652000-129000 Teåkersälven Teåkersälven Göta älv
117 Tidan SE649561-139519 Skeppsbrobäcken Göta älv
118 Tidan, Bergabron SE641285-137145 Bergabron Tidan - mellan Jogen och Strängseredssjön Göta älv
119 Torrgårdsvattnet SE644180-127892 Torrgårdsvattnet Göta älv
120 Valboån, Torp SE649474-127551 Valboån - Ellenösjön till Lillåns inflöde Örekilsälven
121 Vallby å SE643185-126270 Vallby å 40 Vallby å Kustområde
122 Varekilsån (7b) SE645177-125975 Varekilsån (7b) 41 Varekilsån Kustområde
123 Vinsarpasjön SE642189-136522 Vinsarpasjö Ätran
124 Viskan, Boga kvarn SE641365-135045 Boga kvarn Viskan (från Tolken Ulriceham till Mogden) Viskan
125 Vättlandsån SE653927-124132 Gilltorpskvarnen Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån Strömsån
126 Vävrabäcken SE642610-126275 Vävrabäcken 42 WA74190249 Kustområde
127 Ågården SE647406-131608 Mjölån Göta älv
128 Årnäsån, Gluggen SE650572-136932 Årnäsån Göta älv
129 Årnäsån, Mariedal SE650520-137066 Årnäsån, Mariedal Årnäsån Göta älv
130 Ämten SE203515-431498 Ämten Ämten Göta älv
131 Ängebäcken - Stora Anrås SE651007-124059 Ängebäcken Kustområde
132 Ätran, Knätte SE641760-136635 Knätte Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön Ätran
133 Ätran, nedströms Böne SE642102-136467 Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön Ätran
134 Ätran, Sågen vid Vist SE641240-135785 Sågen vid vist Ätran: Åsarp - Åsunden Ätran
135 Ödsmålsån SE644890-126635 Ödsmålsån 43 Ödsmålsån Kustområde
136 Ömboån, Svarvaretorp SE647200-138862 Svarvaretorp Ömboån Göta älv
137 Örekilsälven, Borgmästarbruket SE649377-125882 Borgmästarbruket Örekilsälven - Munkedalsälvens inflöde till Kärnsjöns utlopp Örekilsälven
138 Örekilsälven, Gunnarsbo SE650730-126169 Örekilsälven - inloppet i Kärnsjön till Hajumsälvens inflöde Örekilsälven
139 Örekilsälven, inflöde i Kärnsjön SE650570-126104 Örekilsälven, inflöde i Kärnsjön Örekilsälven - inloppet i Kärnsjön till Hajumsälvens inflöde Örekilsälven
140 Öresjö SE641013-133156 Öresjö Viskan
141 Ösan, Toddestorp SE647217-139180 Toddestorp Ösan Göta älv
142 Överbyån SE653470-123740 Överbyån Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Amunderödsbäcken, Torpet SE648837-125605 Amunderödsbäcken, Torpet 54 Kustområde
2 Amunderödsbäcken, Utsikten SE648827-125723 Amunderödsbäcken, Utsikten 53 Kustområde
3 Anråse å 2 SE643887-126506 Anråse å 2 77 Kustområde
4 Anråse å 3 SE643874-126595 Anråse å 3 78 Kustområde
5 Anråse å 4 SE643950-126780 Anråse å 4 79 Kustområde
6 Anråsälven, delflöde SE651055-124087 Anråsälven, delflöde 102 Kustområde
7 Anråsälven-Broälven SE651065-124063 Anråsälven-Broälven 103 Kustområde
8 Aröd å SE646296-127157 Aröd å 99 Kustområde
9 Bastån, Byklev SE647421-130149 Bastån Göta älv
10 Bjällandsåsbäcken, Stale SE646952-125353 Bjällandsåsbäcken, Stale 100 WA13235649 Kustområde
11 Bjällandsåsbäcken, utlopp SE646770-125307 Bjällandsåsbäcken, utlopp 101 WA13235649 Kustområde
12 Brattsåbäcken SE644360-124725 Brattsåbäcken 82 Kustområde
13 Broälven SE649026-125022 Broälven, Hallind 52 Kustområde
14 Broälven Bjälkebräcka, N2 SE649004-125010 Broälven Bjälkebräcka, N2 6 Broälven Kustområde
15 Broälven, Övre SE648627-124767 Broälven, Övre 51 Kustområde
16 Bräckebäcken SE643547-125534 Bräckebäcken 83 Kustområde
17 Bålerödsbäcken SE653940-123555 Bålerödsbäcken 45 Kustområde
18 Dynebäcken utloppet SE655185-123735 Dynebäcken 46 Kustområde
19 Forshällaån, uppströms Koppungeån SE646972-127323 Forshällaån, uppströms Koppungeån 97 Kustområde
20 Galtabäcken, Brännegärde SE636295-134465 Ätran
21 Gunnebybäcken uppst SE643910-125432 Gunnebybäcken uppst 84 Kustområde
22 Gårviksbäcken SE648382-125532 Gårviksbäcken 55 Kustområde
23 Gälovbäcken SE644065-125826 Gälovbäcken 85 Kustområde
24 Hagån 2 SE645539-125197 Hagån 2 104 Hagån Kustområde
25 Halsbäcken SE644450-124795 Halsbäcken 81 Kustområde
26 Hammarbäcken SE644065-125833 Hammarbäcken 86 Hammarbäcken Kustområde
27 Hogdalsbäcken SE655375-123750 Hogdalsbäcken 47 Kustområde
28 Hällebäcken SE643850-125077 Hällebäcken 87 Tollebytjärnbäcken Kustområde
29 Hällenebäcken SE644533-125493 Hällenebäcken 89 Ö i Skagerrak
30 Härån Lasko SE650845-127823 Härån Örekilsälven
31 Höggerödsbäcken SE646983-126280 Höggerödsbäcken 67 WA14732908 Kustområde
32 Iglabäcken, Lagmansered SE644985-129966 Iglabäcken Göta älv
33 Kilbäcken SE644493-125900 Kilbäcken 88 Kilbäcken Kustområde
34 Kobbungsbäcken SE655937-123626 Kobbungsbäcken 48 Kustområde
35 Koppungeån SE646990-127235 Koppungeån 98 Kustområde
36 Korsviksbäcken SE648580-125735 Korsviksbäcken 56 Kustområde
37 Kungsvikenbäcken SE646335-125198 Kungsvikenbäcken 70 Kustområde
38 Kärrebergsån 1 SE645364-125517 Kärrebergsån 1 106 WA91992114 Kustområde
39 Kärrebergsån 2 SE645385-125504 Kärrebergsån 2 107 Kustområde
40 Kärrebergsån 3 SE645600-125493 Kärrebergsån 3 108 Kustområde
41 Lerån 2 SE644190-127037 Lerån 2 74 Kustområde
42 Lökholmsbäcken SE655145-123190 Lökholmsbäcken 50 Kustområde
43 Morlandaån SE646047-124860 Morlandaån 68 WA17156608 Kustområde
44 Nösundsbäcken SE645044-124684 Nösundsbäcken 64 Kustområde
45 Olsbybäcken SE643415-125295 Olsbybäcken 90 Olsbybäcken Kustområde
46 Risängsbäcken SE653505-123720 Risängsbäcken (f.d.) 31 Ligger utanför HARO
47 Runnsvattnet, utlopp SE646665-126267 Runnsvattnet, utlopp 65 Kustområde
48 Rödsvattnet, Hälleviksstrand SE645290-124465 Rödsvattnet, Hälleviksstrand 63 Kustområde
49 Rödsvattnet, Röd, Hälleviksstand SE645372-124430 Rödsvattnet, Röd, Hälleviksstand 62 Kustområde
50 Rörabäcken SE644417-125360 Rörabäcken 91 Kustområde
51 Saxerödsbäcken SE643712-126482 Saxerödsbäcken 76 Kustområde
52 Sjörisälven SE648875-125415 Sjörisälven 57 Sjöris älv Kustområde
53 Skärboälven, norra delflöde SE652047-123813 Skärboälven, norra delflöde 109 WA68976448 Kustområde
54 Skärboälven, södra delflöde SE652018-123814 Skärboälven, södra delflöde 110 Kustområde
55 Stene å SE654983-123714 Stene å (f.d.) 36 Ligger utanför HARO
56 Stenunge å SE644612-126520 Stenunge å 80 Kustområde
57 Strane Å SE645212-125019 Strane å 1 111 Strane å Kustområde
58 Strane å 2 SE645286-124975 Strane å 2 112 Kustområde
59 Strömsån, Orust SE646628-126220 Strömsån, Orust 66 Strömsån Kustområde
60 Sörgravenån SE646907-125850 Sörgravenån 60 Kustområde
61 Tollebybäcken SE643412-125007 Tollebybäcken 92 Tollebybäcken Kustområde
62 Tollebytjärnsbäcken/Grinnerödsbäcken SE643835-125073 Tollebytjärnsbäcken/Grinnerödsbäcken 93 Hällebäcken Kustområde
63 Toreboån/Rödsvattensån SE646104-124940 Toreboån/Rödsvattensån 69 Kustområde
64 Tådåsbäcken SE644255-125085 Tådåsbäcken 94 Tådåsbäcken Kustområde
65 Tångerödsbäcken SE644164-126093 Tångerödsbäcken 95 Kustområde
66 Varekilsån 7A SE645108-126016 Varekilsån 7A 59 Kustområde
67 Vättlandsån SE654303-123811 Vättlandsån 44 Strömsån
68 Älgöbäcken SE653525-123625 Älgöbäcken 49 WA99448798 Kustområde
69 Ävjabäcken SE644480-125996 Ävjabäcken 96 Ävjabäcken Kustområde
70 Ödsmålsån nedre SE644880-126612 Ödsmålsån nedre 75 Kustområde