SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Nordvästskånes kustvattenkommitté startade sina undersökningar hösten 1994 med två hydrografistationer. Kommittén har som uppgift att administrera och genomföra recipientkontrollen i Skälderviken och södra Laholmsbukten.

Mellan 1997-2015 innehöll kontrollprogrammet 3 hydrografistationer, växtplanktonprovtagning på en station, makroalg- och bottenfaunaundersökningar. Miljögifter undersöks i sediment, blåmussla samt skrubbskädda.

2016 reviderades programmet till att innehålla en hydrografi och en växtplankton station, makroalg- och bottenfaunaundersökningar. Miljögifter undersöks i sediment, blåmussla samt skrubbskädda.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Nordvästskånes kustvattenkommitté
SRK, Samordnad recipientkontroll
1994
-
Pågående
Skåne
Halland
2011-03-03 14:36
2019-06-14 10:51
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arild SE624448-129965 Arild Arild Skälderviken Havet
2 Björkhagen SE624440-131412 Björkhagen Björkhagen
3 Görslövsån (Miljögifter - Blåmussla) SE623846-416191 Skälderviken Havet
4 Hovs Hallar SE626457-130862 Hovs Hallar Hovs Hallar Laholmsbuktens kustvatten Havet
5 LX SE626606-131391 LX LX Laholmsbukten Havet
6 LY SE626569-131676 LY LY Laholmsbukten Havet
7 Ramsjöstrand SE625543-130533 Ramsjöstrand Ramsjöstrand Skälderviken Havet
8 Rönneå (Miljögifter - Blåmussla) SE624228-419079 Skälderviken Havet
9 Rönneå (Miljögifter - Skrubbskädda) SE624196-131285 Skälderviken
10 S5 SE624866-130489 S5 S5 Skälderviken Havet
11 Stensån (Miljögifter - Blåmussla) SE626048-419535 Laholmsbukten Havet
12 Stensån (Miljögifter - Skrubbskädda) SE626187-420299 Laholmsbukten Havet
13 Vegeå (Miljögifter - Blåmussla) SE623674-417601 Skälderviken Havet
14 Vegeå (Miljögifter - Skrubbskädda) SE623825-417703 Skälderviken Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 La 1 SE626105-131943 La 1 La 1 Laholmsbukten Havet
2 La 2 SE626099-131935 La 2 La 2 Laholmsbukten Havet
3 La Ref SE626240-132062 La Ref La Ref Laholmsbukten Havet
4 S-2 SE625222-129880 S-2 S-2 Skälderviken Havet
5 SI-2 SE624385-131485 SI-2 SI-2 Skälderviken Havet
6 Sk 1 SE624278-131524 Sk 1 Sk 1 Skälderviken Havet
7 Sk 2 SE624271-131534 Sk 2 Sk 2 Skälderviken Havet
8 Sk Ref SE624093-131510 Sk Ref Sk Ref Skälderviken Havet