SRK Kolbäcksån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kolbäcksåns vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1965
-
Pågående
Dalarna
Västmanland
2011-03-09 15:15
2022-10-13 11:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bysjön SE668095-145360 Bysjön Bysjön Norrström
2 Bysjön SE668123-145343 Bysjön Bysjön Bysjön Norrström
3 Bysjön litoral SE668141-145412 Bysjön litoral Norrström
4 Bysjön profundal SE668083-145369 Bysjön profundal Norrström
5 Bysjön sublitoral SE668094-145401 Bysjön sublitoral Norrström
6 Haggen SE666429-146783 Haggen Haggen Norrström
7 Haggen litoral SE666577-146685 Haggen litoral Norrström
8 Haggen profundal SE666448-146729 Haggen profundal Norrström
9 Haggen sublitoral SE666477-146747 Haggen sublitoral Norrström
10 Ludvika SE667095-146554 Ludvika Norrström
11 Morgårdshammar SE666985-147650 Morgårdshammar Kolbäcksån Norrström
12 Noren SE666187-150578 Noren Noren Noren Norrström
13 Norra Barken SE666430-148525 Norra Barken Norra Barken (30) Norra Barken Norrström
14 Norra Barken SE666743-148287 Norra Barken Norra Barken Norrström
15 Norra Barken SE666857-147937 Norra Barken Norra Barken (26) Norra Barken Norrström
16 Norra Barken litoral SE666475-148437 Norra Barken litoral Norrström
17 Norra Barken profundal SE666730-148279 Norra Barken profundal Norrström
18 Norra Barken sublitoral SE666630-148300 Norra Barken sublitoral Norrström
19 Pellabäcken SE668110-144595 Pellabäcken Norrström
20 Saxen SE667115-145420 Saxen Saxen Norrström
21 Saxen SE667196-145439 Saxen Saxen Saxen Norrström
22 Saxen litoral SE667073-145408 Saxen litoral Norrström
23 Saxen profundal SE667127-145426 Saxen profundal Norrström
24 Saxen sublitoral SE667125-145409 Saxen sublitoral Norrström
25 Semla (uppströms Fagersta) SE665523-149745 Semla Kolbäcksån: mellan Stora Aspen och "Semla" Norrström
26 Snytboån/Trätten (nerströms Norberg) SE665707-150841 Trätten S Snytsboån: Snytsboån, Norbergsån Norrström
27 Snyten SE665171-151210 Snyten Snyten Snyten Norrström
28 Stora Aspen SE664988-150336 Stora Aspen Stora Aspen (48) Stora Aspen Norrström
29 Stora Aspen (nerströms Fagersta) SE665078-150205 Stora Aspen Stora Aspen Norrström
30 Stora Aspen litoral SE664941-150239 Stora Aspen litoral Norrström
31 Stora Aspen profundal SE665044-150236 Stora Aspen profundal Norrström
32 Stora Aspen sublitoral SE664987-150212 Stora Aspen sublitoral Norrström
33 Strömsholm SE660069-152632 Strömsholm Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" Norrström
34 Södra Barken SE665524-149173 Södra Barken Södra Barken Norrström
35 Södra Barken litoral SE665367-149192 Södra Barken litoral Norrström
36 Södra Barken profundal SE665536-149198 Södra Barken profundal Norrström
37 Södra Barken sublitoral SE665452-149155 Södra Barken sublitoral Norrström
38 Trångfors SE661219-152253 Trångfors Kolbäcksån: mellan "Sörstafors" och Östersjön Norrström
39 Ullnäsnoret SE667316-145436 Ullnäsnoret Norrström
40 Virsbo SE663866-151347 Virsbo Åmänningen Norrström
41 Virsbosjön SE663772-151564 Virsbosjön Virsbosjön Virsbosjön Norrström
42 Väsman SE667306-146254 Väsman Sollen O Väsman Norrström
43 Väsman SE667366-146029 Väsman Väsman 11 Väsman Norrström
44 Väsman SE667644-145456 Väsman Väsman 7 Väsman Norrström
45 Väsman litoral SE667479-145368 Väsman litoral Norrström
46 Väsman profundal SE667438-146229 Väsman profundal Norrström
47 Väsman sublitoral SE667511-146277 Väsman sublitoral Norrström
48 Västanfors SE665193-150004 Västanfors Kolbäcksån: mellan Stora Aspen och "Semla" Norrström
49 Åmänningen SE664359-151013 Åmänningen Åmänningen (57) Åmänningen Norrström
50 Åmänningen SE664485-150918 Åmänningen Åmänningen Norrström
51 Åmänningen litoral SE664336-150902 Åmänningen litoral Norrström
52 Åmänningen profundal SE664488-150915 Åmäninngen profundal Norrström
53 Åmänningen sublitoral SE664424-150896 Åmänningen sublitoral Norrström
54 Ängelsberg SE664994-151151 Ängelsberg Snytsboån: mellan Åmänningen och Snyten Norrström
55 Östersjön SE661984-152200 Östersjön Östersjön Östersjön Norrström
56 Östersjön SE662002-152205 Östersjön Östersjön Norrström
57 Östersjön litoral SE661981-152153 Östersjön litoral Norrström
58 Östersjön profundal SE661974-152188 Östersjön profundal Norrström
59 Östersjön sublitoral SE661974-152180 Östersjön sublitoral Norrström
60 Övre Hillen SE667234-146789 Övre Hillen Övre Hillen Övre Hillen Norrström
61 Övre Hillen SE667245-146795 Övre Hillen Övre Hillen Norrström
62 Övre Hillen litoral SE667099-146805 Övre Hillen litoral Norrström
63 Övre Hillen profundal SE667215-146788 Övre Hillen profundal Norrström
64 Övre Hillen sublitoral SE667109-146799 Övre Hillen sublitoral Norrström