SRK, Gullspångsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Västra Götaland
Örebro
Värmland
Dalarna
2011-03-11 08:30
2020-09-17 09:45
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 1013, Skagern vid Rönningarna SE654423-141008 Skagern vid Rönningarna 1013 Skagern Göta älv
2 1201, Skagersholmsån SE653782-141843 Skagersholmsån 1201 Skagersholmsån Göta älv
3 2045, Svartälven uppströms Hällefors SE663059-142712 Svartälven, uppströms Hällefors 2045 Svartälven mellan Hällefors och Torrvarpen Göta älv
4 2533, Bredreven vid Stärnfors SE664851-141492 Bredreven vid Stärnfors 2533 Bredreven Göta älv
5 2551, Lesjön norr om Lesjöfors SE665359-140870 Lesjön norr om Lesjöfors 2551 Lesjöforsälven - S om Näsrämmen Göta älv
6 2622, Liälven, uppströms Fredriksbergs reningsverk SE667038-141953 Liälven, uppströms Fredriksbergs reningsverk 2622 Gullspångsälven Göta älv
7 3051, Ullvettern norr om Granviken SE659042-141414 Ullvettern norr om Granviken 3051 Frövettern/Ullvettern Göta älv
8 3073, Öjevettern nordväst om släbråtenn SE659873-141137 Öjevettern nordväst om släbråtenn 3073 Öjevettern Göta älv
9 3091, Östersjön vid Riddarnäset SE660970-141402 Östersjön vid Riddarnäset 3091 Östersjön Göta älv
10 3412, Daglösen centrala vid Påland SE661672-141024 Daglösen centrala vid Påland 3412 Daglösen Göta älv
11 3416, Daglösen norra vid Stena SE662024-140890 Daglösen norra vid Stena 3416 Daglösen Göta älv
12 3511, Lersjön, badplats sydväst om Finnshyttan SE662406-140741 Lersjön, badplats sydväst om Finnshyttan 3511 Lersjön Göta älv
13 Alkvettern, djupområde SE658500-141870 Alkvettern, djupområde 3030 Alkvettern Göta älv
14 Blockenhus SE665087-141020 Blockenhus 2543 Lesjöforsälven - S om Näsrämmen Göta älv
15 Bredreven, djupområde SE664790-141285 Bredreven, djupområde 2530 Bredreven Göta älv
16 Bredreven, mellannivå SE664805-141270 Bredreven, mellannivå 2531 Bredreven Göta älv
17 Daglösen, mellannivå SE661745-140925 Daglösen, mellannivå 3411 Daglösen Göta älv
18 Daglösen, mitt, djupområde SE661610-140970 Daglösen, mitt, djupområde 3410 Daglösen Göta älv
19 Daglösen, norra delen SE662050-140875 Daglösen, norra delen 3415 Daglösen Göta älv
20 Fransagen, nedströms Lesjöfors reningsverk SE664815-141157 Fransagen, Lesjöälven 2544 Lesjöforsälven - S om Näsrämmen Göta älv
21 Färnsjön utlo SE662216-140680 Färnsjöns utlopp 3505 Norsbäcken Göta älv
22 Gullspångsälven, Gullspångsforsen SE654183-140258 Gullspångsälven, Gullspångsforsen Gullspångsälven Göta älv
23 Gullspångsälven, mynningen SE654516-140126 Gullspångsälven, mynningen Gullspångsälven Göta älv
24 Gullspångsälven, Åråsforsarna SE654499-140260 Gullspångsälven, Åråsforsarna 1003 Gullspångsälven Göta älv
25 Halvarsnoren2010 norr SE661326-143189 Halvarsnoren, norra 2010 Halvarsnoren Göta älv
26 Hovaån, Nötebron SE653119-140907 Hovaån, Nötebron 1101 Hovaån Göta älv
27 Hovaån, Nötebron syd SE653064-140885 Hovaån, Nötebron syd 1101b Hovaån Göta älv
28 Kilstabäcken SE658330-142275 Kilstabäcken 3102 Kilstabäcken Göta älv
29 Kroppaälven, nedstr fiskodling SE661900-141572 Kroppaälven, nedstr fiskodling 3701 Göta älv
30 Kroppaälven, uppstr fiskodling SE661937-141588 Kroppaälven, uppstr fiskodling 3702 Kroppaälven nedströms Yngen till Skärgen Göta älv
31 Lersjön SE662475-140655 Lersjön 3510 Lersjön Göta älv
32 Lesjön, djuphålan SE665535-140830 Lesjön, djuphålan 2550 Lesjöforsälven - S om Näsrämmen Göta älv
33 Lesjöns utlopp SE665286-140924 Lesjöns utlopp 2541 Lesjöforsälven - S om Näsrämmen Göta älv
34 Letälven, bro i Åtorp SE655577-141757 Letälven, bro i Åtorp 1021 Letälven mellan Möckeln och damm vid Mo Göta älv
35 Letälven, Möckelns utlopp SE657078-142351 Letälven, Möckelns utlopp 1025 Möckeln Göta älv
36 Liälven, nedströms Fredriksberg SE667053-141824 Liälven, nedströms Fredriksberg 2621 Gullspångsälven Göta älv
37 Lonnen SE658545-142370 Lonnen 3010 Lonnen Göta älv
38 Lonnen, mellannivå SE658520-142315 Lonnen, mellannivå 3011 Lonnen Göta älv
39 Lungälven vid fiskodling SE661825-139960 Lungälven vid fiskodling 3206 Lungälven ns Lungen Göta älv
40 Lungälven vid väg 63 SE661760-139940 Lungälven vid väg 63 3205 Lungälven ns Lungen Göta älv
41 Möckeln NO SE657730-142850 Möckeln, östra 1030 Möckeln Göta älv
42 Möckeln, mellannivå SE657550-142700 Möckeln, mellannivå 1031 Möckeln Göta älv
43 Mögreven (centrala delen) SE664500-141468 Mögreven (centrala delen) 2541 Lesjöforsälven - S om Näsrämmen Göta älv
44 Skagern, centralt SE654150-141325 Skagern, centralt 1010 Skagern Göta älv
45 Skillerälven, uppströms Filipstad SE662270-140730 Skillerälven, uppströms Filipstad 3502 Skillerälven - N om Daglösen Göta älv
46 Storforsälven, nedströms Storfors SE660125-141205 Storforsälven, nedströms Storfors 3081 Storforsälven nedströms Mögsjön Göta älv
47 Storforsälven, uppströms Storfors SE660347-141392 Storforsälven, uppströms Storfors 3083 Storforsälven nedströms Mögsjön Göta älv
48 Storforsälven, vid kraftverk SE660218-141282 Storforsälven, vid kraftverk 3082 Storforsälven nedströms Mögsjön Göta älv
49 Svartälven, inflöde i Möckeln SE657874-143067 Svartälven, inflöde i Möckeln 2001 Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
50 Svartälven, Sågen SE668323-140775 Svartälven, Sågen 2625 Svartälven Göta älv
51 Svartälven, uppströms Hällefors SE663155-142675 Svartälven, uppströms Hällefors 2045 Svartälven mellan Hällefors och Torrvarpen Göta älv
52 Svartälven, vid Hammaren (nedströms Hällefors) SE662602-142670 Svartälven, vid Hammaren (nedströms Hällefors) 2041 Svartälven mellan Hällefors och Torrvarpen Göta älv
53 SÖR-ÄLGEN SE662129-142920 Sörelgen, djupområde 2210 Sör-Älgen Göta älv
54 Sörälgen2210 mitt SE662560-143065 Sörelgen, mellannivå 2211 Sör-Älgen Göta älv
55 Timsälven, utlopp i Möckeln SE657945-142829 Timsälven, utlopp i Möckeln 3001 Timsälven inlopp i Möckeln Göta älv
56 Timsälven, vid Lunedet SE658782-142151 Timsälven, vid Lunedet 3021 Timsälven förbindelse mellan Alkvettern och Lonnen Göta älv
57 Ullvettern, djupområde SE659550-141350 Ullvettern, djupområde 3050 Frövettern/Ullvettern Göta älv
58 Älgälven, nedströms Sävenfors SE664025-142908 Älgälven, nedströms Sävenfors 2241 Sikforsån från Sävsjön till Sävenforsagen Göta älv
59 Älgälven, uppströms Sävenfors SE664300-142950 Älgälven, uppströms Sävenfors 2242 Sikforsån från Sävsjön till Sävenforsagen Göta älv
60 Öjevettern, djupområde SE659925-141065 Öjevettern, östra 3070 Öjevettern Göta älv
61 Öjevettern, mellannivå SE660070-141080 Öjevettern, mellannivå 3071 Öjevettern Göta älv
62 Östersjön, djupområde SE661180-141380 Östersjön, djupområde 3090 Östersjön Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gullspångsälven SE667054-141925 Gullspångsälven Göta älv
2 Letälven, Degerfors SE656690-142095 Letälven, Degerfors 1024 Letälven mellan Möckeln och damm vid Mo Göta älv
3 Långban, djuphålan SE663568-141468 Långban, djuphålan 2320 Långban Göta älv
4 Mögreven, norra delen SE664630-141645 Mögreven, norra delen 2540 Mögreven Göta älv
5 Skagern, norra SE654748-141467 Skagern, norra 1011 Skagern Göta älv
6 Skagern, västra SE654093-140441 Skagern, västra 1012 Skagern Göta älv
7 Torrvarpen, västra SE661982-142537 Torrvarpen, västra 2030 Torrvarpen Göta älv
8 Yngen SE662700-141600 Yngen 3810 Yngen Göta älv
9 Älgälven, utlopp Sävenforsdammen SE664116-142900 Älgälven, uppströms Sävenfors 2242 Sikforsån från Sävsjön till Sävenforsagen Göta älv
10 Öjevettern, Västra mitt SE659970-140934 Öjevettern, Västra mitt 3072 Öjevettern Göta älv