RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional övervakning av grundvattenkemi. Syftet med programmet är att undersöka tillstånd och trender för vattenkvaliten och därigenom registrera förändringar i grundvattnets kemi bl. a. till följd av antropogen påverkan.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Östergötland
2011-03-15 16:12
2019-06-25 14:18
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bottna_LST055 SE647445-155082 Bottna_LST055 LST055 Bottna Kustområde
2 Djurkälla SE649500-145109 Djurkälla STNSE04049 SE649660-145151 Motala ström
3 Drabo brunn SE643057-151252 Drabo brunn STNSE04053 SE643023-151284 Motala ström
4 Dämpekulla_LST056 SE642012-146643 Dämpekulla_LST056 LST056 Asby Motala ström
5 Grindstugan SE645634-150944 Grindstuga STNSE04054 SE645629-150985 Motala ström
6 Gustaf Adolf källan_LST057 SE642005-146563 Gustaf Adolf källan_LST057 LST057 Asby Motala ström
7 Husby, Söderköping SE648000-153000 Husby, Söderköping LST004 SE648299-153218 Söderköpingsån
8 Karlsby SE650000-146000 Karslby LST006 SE650246-146157 Motala ström
9 Kisa Bjärkeryd SE642000-148000 Kisa vattenverk STNSE04069 Kisa-Bjärkeryd Motala ström
10 Kärna Mosse SE647671-148434 Kärna mosse LST007 Slaka Norra Motala ström
11 Midsommarkällan SE647745-145597 Midsommarkällan STNSE04047 Lövingsborg Motala ström
12 Normlösa SE647000-146000 Normlösa STNSE04046 Högby Motala ström
13 Simonstorp_LST103 SE649069-160798 Simonstorp_LST103 LST103 Simonstorp Nyköpingsån
14 Slaka SE647000-148000 Slaka LST001 Slaka Norra Motala ström
15 Stenfallet Grytgöl SE652011-148744 Stenfallet Grytgöl STNSE04079 Gulten-Hanesjön Motala ström
16 Tjällmo SE651000-147000 Tjällmo STNSE04077 SE650856-147239 Motala ström
17 Tyrislöts camping_LST053 SE646712-156389 Tyrislöts camping_LST053 LST053 Tyrislöts camping
18 Vånga (SGU VT302) SE649000-150000 SGU VT302 (Vånga) LST008 Motala ström
19 Västra Husby SE648000-152000 Västra Husby LST005 WA39140159 Söderköpingsån
20 Ydrefors SE640000-148000 Ydrefors STNSE04064 Ydreforsformationen Motala ström
21 Örbacken SE647225-145979 Örbacken STNSE04048 Högby Motala ström
22 Österbymo SE641000-146000 Österbymo LST002 Österbymofältet Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arkösund SE648000-156000 Arkösund LST003 SE648524-156450 Kustområde
2 Godegård SE651000-146000 Godegård STNSE04044 Hallsbergsåsen, Godegårdsområdet Motala ström
3 Hycklinge SE642000-150000 Hycklinge STNSE04052 SE642233-150692 Motala ström