Godegård

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE651000-146000
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hallsbergsåsen, Godegårdsområdet (WA12201333)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hallsbergsåsen, Godegårdsområdet (WA12201333)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hallsbergsåsen, Godegårdsområdet (WA12201333)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hallsbergsåsen, Godegårdsområdet (WA12201333)
Stationen skapades: 2011-03-16 10:11 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad: 2019-11-12 13:14 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Motala - 0583
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Finspångsåarna
Startår
2008
Slutår
2016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti STNSE04044 Godegård
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ STNSE04044 Godegård
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 1557 Godegård

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ pH   2 gånger per år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön pH   2 gånger per år 2012 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti pH   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Alkalinitet   2 gånger per år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Alkalinitet   2 gånger per år 2012 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Alkalinitet   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Arsenik   Var sjätte år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Arsenik   4 gånger per år 2012 2013
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Arsenik   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kadmium och kadmiumföreningar   4 gånger per år 2012 2013
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kvicksilver och kvicksilverföreningar   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitratkväve   5 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Bekämpningsmedel   4 gånger per år 2012 2013
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Klorid   2 gånger per år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Klorid   5 gånger per år 2012 2013
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Klorid   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Konduktivitet   2 gånger per år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Konduktivitet   2 gånger per år 2012 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Konduktivitet   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Ammonium   2 gånger per år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Ammonium   2 gånger per år 2012 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Ammonium   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Nitrat   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Atrazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Diuron   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Isoproturon   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Simazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Bentazon   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Cyanazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Diklorprop   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Dimetoat   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kloridazon   Var sjätte år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Atrazin   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Bensen   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Bentazon   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Krom   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Koppar   2 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Cyanazin   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 1,2-dikloretan   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Diklorprop   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Dimetoat   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Diuron   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Glyfosat   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Isoproturon   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kloridazon   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nickel och nickelföreningar   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Bly och blyföreningar   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Simazin   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Sulfat   5 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Triklormetan (kloroform)   4 gånger per år 2012 2013
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Nitrat   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Sulfat   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Atrazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Diuron   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Isoproturon   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Simazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Krom   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Zink   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Koppar   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Bentazon   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Cyanazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Diklorprop   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Dimetoat   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kloridazon   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Sulfat   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Krom   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Zink   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Koppar   Var sjätte år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitrat   5 gånger per år 2012 2013
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ MCPA   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Metamitron   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Metribuzin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Metsulfuronmetyl   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Tifensulfuronmetyl   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Syrgas   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kalcium   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kobolt   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Järn   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Vanadin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kalium   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Natrium   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Mangan   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Magnesium   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Nitrat + nitrit   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Totalaluminium   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Desetylatrazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ BAM   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Bitertanol   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Etofumesat   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Fenoxaprop   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Iprodion   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Kvinmerac   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Terbutylazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Desisopropylatrazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Hexazinon   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Klorsulfuron   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ Metazaklor   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_RMÖ 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   Var sjätte år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Totalaluminium   2 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Aldrin   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Desisopropylatrazin   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön BAM   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Benso(a)pyrene   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Bitertanol   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalcium   2 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kemisk syreförbrukning, Mn   2 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Desetylatrazin   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Dieldrin   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Etofumesat   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Fluor   5 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Vattenfärg   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Järn   2 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Fenoxaprop   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Hexazinon   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kalium   5 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Klorsulfuron   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Kvinmerac   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön MCPA   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Metamitron   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Metazaklor   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Metribuzin   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Metsulfuronmetyl   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Magnesium   2 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Mangan   2 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Natrium   5 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Nitrit   2 gånger per år 2012 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Pendimetalin   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Trikloreten och Tetrakloreten   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Antimon   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Selen   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Terbutylazin   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Tetrakloretylen   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Tifensulfuronmetyl   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Trikloretylen   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Grumlighet   2 gånger per år 2012 2016
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti MCPA   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Metamitron   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Metribuzin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Metsulfuronmetyl   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Tifensulfuronmetyl   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Syrgas   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kalcium   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kobolt   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Järn   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Vanadin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kalium   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Natrium   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Mangan   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Magnesium   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Nitrat + nitrit   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Totalaluminium   2 gånger per år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Desetylatrazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti BAM   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Bitertanol   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Etofumesat   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Fenoxaprop   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Iprodion   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Kvinmerac   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Terbutylazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Desisopropylatrazin   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Hexazinon   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Klorsulfuron   Var sjätte år 2008 2008
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti Metazaklor   Var sjätte år 2008 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön AMPA   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Benso(b)fluoranten   3 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Benso(g,h,i)perylen   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Benso(k)fluoranten   3 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Heptaklor   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön Indeno(1,2,3-cd)pyren   4 gånger per år 2012 2013
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Södra Östersjön 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   4 gånger per år 2012 2013
RMÖ, Östergötlands län, Grundvattenkemi Grundvattenkemi_ti 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   Var sjätte år 2008 2008

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakningAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa