RK, Kirunagruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid LKAB:s gruva i Kiruna. Recipienter är Rakkurijoki (Kalixälven) samt Luossajoki, Pahtajoki och Rautasälven (Torneälven).
Godkänd
2012-03-09 09:58
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med LKAB.
Sötvatten
Löpande program
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB)
RK, Recipientkontroll
1996
-
Pågående
Norrbotten
2011-06-17 10:28
2023-02-02 09:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Inlopp Rakkurijärvi SE752665-168437 Inlopp Rakkurijärvi KVA122 Rakkurijoki Kalixälven
2 Kalixälven, bro Kaalasjärvi-Fjällnäs (referens) SE752288-167802 Kalixälven, bro Kaalasjärvi-Fjällnäs (referens) KVA03 Kalixälven Kalixälven
3 Kalixälven, nedströms Rakkurijoki SE752240-169087 Kalixälven, nedströms Rakkurijoki KVA04 Kalixälven Kalixälven
4 Luossajoki, nedströms avloppsreningsverkets utsläppspunkt SE753513-169238 Luossajoki, nedströms avloppsreningsverkets utsläppspunkt KVA 135 Luossajoki Torneälven
5 Luossajoki, nedströms bron Oinakka SE753658-169716 Luossajoki, nedströms bron Oinakka KVA 136 Luossajoki Torneälven
6 Luossajoki, utlopp Ala Lombolo SE753324-168721 Luossajoki, utlopp Ala Lombolo KVA 134 Luossajoki Torneälven
7 Luossajärvi litoral SE753750-168339 Luossajärvi litoral Luossajärvi Torneälven
8 Luossajärvi norra, utskov SE753811-168308 Luossajärvi norra utskov KVA145 Luossajärvi Torneälven
9 Luossajärvi profundal SE753744-168404 Luossajärvi Luossajärvi Torneälven
10 Mettä Rakkurijärvi SE752905-168353 Mettä Rakkurijärvi KVA150 Mettä Rakkurijärvi Kalixälven
11 Pahtajoki (referens) SE753842-168121 Pahtajoki (referens) KVA 143 Pahtajoki Torneälven
12 Pahtajoki nedströms SE754000-168137 Pahtajoki VVA 08 Pahtajoki Torneälven
13 Pahtajoki vid flygplatsen SE753262-169121 Pahtajoki vid flygplatsen KVA 162 Pahtajoki Torneälven
14 Rakkurijoki, vid Nikkaluoktavägen SE752536-168278 Rakkurijoki, vid Nikkaluoktavägen KVA02 Rakkurijoki Kalixälven
15 Rakkurijärvi SE752642-168371 Rakkurijärvi KVA173 Rakkurijärvi Kalixälven
16 Rautasälven SE754548-168705 Rautasälven KVA 125 Rautasälven Torneälven
17 Rautasälven (referens) SE754784-167794 Rautasälven (referens) KVA 144 Rautasälven Torneälven
18 Tuollojoki SE753525-169361 Tuollujoki KVA 163 Tuollujoki Torneälven
19 Utlopp Mettä Rakkurijärvi SE752881-168413 Utlopp Mettä Rakkurijärvi KVA36 Rakkurijoki Kalixälven