RK, Laisvallgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid nedlagd blygruva. Gruvan lades ner 2001. Recipientkontrollen ingår i programmet för efterbehandling av gruvområdet. Några vattenkemiparametrar mäts årligen, medan bottenfauna och metaller i fisk och sediment mäts vart femte år.

Provtagningsfrekvensen för vattenkemi har ändrats (minskats) vid ett par tillfällen.
Godkänd
2012-03-09 09:59
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med Boliden.
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1996
-
Pågående
Norrbotten
2011-06-30 12:39
2017-01-04 11:54
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aisjaure 11, nedströms utsläpp SE733451-156762 Aisjaure 11, nedströms utsläpp 11 Aisjaure - Uddjaure Skellefteälven
2 Aisjaure 12 SE733385-156892 Aisjaure 12 12 Aisjaure - Uddjaure Skellefteälven
3 Aisjaure 13 SE733240-157239 Aisjaure 13 13 Aisjaure - Uddjaure Skellefteälven
4 Aisjaure 14 SE733272-157618 Aisjaure 14 14 Aisjaure - Uddjaure Skellefteälven
5 Fluka 15 SE732794-158105 Fluka 15 15 Aisjaure - Uddjaure Skellefteälven
6 Gautosjön 01, referens SE734967-154615 Gautosjön 01, referens 01 Gautosjön Umeälven
7 Laisan 02, referens SE734903-155235 Laisan 02, referens 2 Laisan Umeälven
8 Laisan 1 SE734415-155850 Laisan 1 1 Laisan Umeälven
9 Laisan 3, nedströms utsläpp SE733758-156069 Laisan 3, nedströms utsläpp 3 Laisan Umeälven
10 Laisan 4 SE733178-156140 Laisan 4 4 Laisan Umeälven
11 Laisan 5 SE732567-156228 Laisan 5 5 Laisan Umeälven
12 LAPPC Utgående magasin (Saivatj) SE733584-156681 Utgående magasin (Saivatj) LappC Saivatj Skellefteälven
13 Märkforsen utlopp Gautosjön SE734890-154690 Märkforsen, utlopp Gautosjön ppA Laisälven Umeälven
14 Sjögruvan SE733871-156085 Sjögruvan yta+botten ppD Laisan Umeälven
15 Stuor-Jutas 10, referens SE734607-156531 Stuor-Jutas 10, referens 10 Lulep Jutas Skellefteälven
16 Utlopp fr. Aisjaure uppströms Dainakbron SE732950-157860 Utlopp Aisjaure uppströms Dainakbron ppF Aisjaure - Uddjaure Skellefteälven
17 Utlopp fr. Maiva uppströms bron i Loholm SE733635-156755 Utlopp Maiva uppströms bron i Loholm ppE Bieljaurjåkkå Skellefteälven
18 Utlopp Laisan vid Luspströmmen SE732360-156335 Utlopp Laisan vid Luspströmmen ppB Laisan Umeälven