SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll i Torne- och Kalix älvar. Vattenvårdsförbundet bildades år 2000. Vissa provtagningsstationer ingår också i verksamheternas respektive egenkontroll.
Godkänd
2012-03-09 10:01
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med Vattenvårdsförbundet.
Sötvatten
Löpande program
Torne-Kalix älvars vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
2000
-
Pågående
Norrbotten
Utanför Sverige
2011-11-07 15:33
2015-02-11 13:17
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kaitum älv, Nedströms Neitisuando by SE749171-171575 Kaitum älv, nedströms Neitisuando by Kt 10 Kaitumälven Kalixälven
2 Kalix älv, Nedanför Tärendö reningsverks utlopp SE746627-179604 Kalix älv, nedanför Tärendö reningsverks utlopp Ka 100 Kalixälven Kalixälven
3 Kalix älv, Svartbyn nedströms bro SE736826-181500 Kalix älv, Svartbyn nedströms bro Ka 50 Kalixälven Kalixälven
4 Kalix älv, Vallsundet SE732370-183570 Kalix älv, Vallsundet Ka 15 Kalixälven Kalixälven
5 Kalixälven, bro Kaalasjärvi-Fjällnäs (referens) SE752288-167802 Kalixälven, bro Kaalasjärvi-Fjällnäs (referens) KVA03 Kalixälven Kalixälven
6 Kalixälven, nedströms Rakkurijoki SE752240-169087 Kalixälven, nedströms Rakkurijoki KVA04 Kalixälven Kalixälven
7 Laino älv, Nedanför reningsverk Kangos SE750308-179284 Laino älv, nedanför reningsverk Kangos La 10 Lainioälven Torneälven
8 Lina älv - Bron i Dokkas SE745287-173991 Lina älv, bron i Dokkas 530 Lina älv Kalixälven
9 Lina älv (referens) MVA02 SE746586-171150 Lina älv, uppströms industrin (referens) MVA02 Lina älv Kalixälven
10 Lina älv nedströms Sakajoki SE745494-172366 Lina älv nedströms Sakajoki 532 Lina älv Kalixälven
11 Lina älv, Bron intill Satter SE743507-176518 Lina älv, bron intill Satter Li 10 Lina älv Kalixälven
12 Lina älv, bron Koskullskulle MVA01 SE746374-171404 Lina älv, bron Koskullskulle MVA01 Lina älv Kalixälven
13 Lina älv-Kirunavägen SE745574-172119 Lina älv-Kirunavägen 527 Lina älv Kalixälven
14 Luossajoki, nedströms bron Oinakka SE753658-169716 Luossajoki vid bron till Oinakka by Lj 05 Luossajoki Torneälven
15 Muonio älv, 2km norr om SMHIs mätstation i Kieksiäisvaara SE748163-183401 Muonio älv, 2km norr om SMHIs mätstation i Kieksiäisvaara Mu 10 Muonioälven Torneälven
16 Muonio älv, Uppströms Karesuando SE760929-177298 Muonio älv, uppströms Karesuando Mu 70 Muonioälven Torneälven
17 Torne älv, Kyrkudden, Hedenäset SE736875-185560 Torne älv, Kyrkudden, Hedenäset To 45 Torneälven Torneälven
18 Torne älv, Nedanför bro och reningsverk i Junosuando SE749722-178837 Torne älv, nedanför bro och reningsverk i Junosuando To 165 Torneälven Torneälven
19 Torne älv, Nedströms Kaartijoki SE735516-186727 Torne älv, nedströms Kaartijoki To 35 Torneälven Torneälven
20 Torne älv, nedströms reningsverket Haparanda SE732392-187981 To 5 To 5 Torneälven Torneälven
21 Torne älv, Ovan delning Tärendö/Torne älv (bifurkationen) SE749902-178380 Torne älv, ovan delning Tärendö/Torne älv (bifurkationen) To 171 Torneälven Torneälven
22 Torne älv, Pajala 1km s Mertajokis utlopp SE747667-182926 Torne älv, Pajala 1km s Mertajokis utlopp To 141 Torneälven Torneälven
23 Torne älv, Torneälv i Oinakkajärvi vid råvattenitag för Kiruna SE753813-169695 Torne älv, Torneälv i Oinakkajärvi vid råvattenitag för Kiruna To 220 Oinakkajärvi Torneälven
24 Vassara älv, referenspunkt uppströms SE745408-171727 Vassaraälv, referenspunkt uppströms 525 Vassaraälven Kalixälven
25 Vassaraälv, vid stenbron SE745464-172127 Vassara älv, vid stenbron 526 Vassaraälven Kalixälven
26 Vittangi älv, Vid Vittangi camping SE752285-174573 Vittangi älv, vid Vittangi camping Vt 05 Vittangiälven Torneälven
27 Ängesån, Bro, väg mellan Skaulo och Niilivaara SE747814-174355 Ängesån, Bro, väg mellan Skaulo och Niilivaara Äå 60 Vettasjoki Kalixälven
28 Ängesån, Hällabron vid heden SE737726-181374 Ängesån, Hällabron vid heden Äå 10 Ängesån Kalixälven