Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Torneälven (WA29376215)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Torneälven (WA29376215)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Torneälven (WA29376215)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Torneälven (WA29376215)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Övertorneå - 2518
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
Huvudavrinnings-område
Torneälven - SE1000
Åtgärdsområde
Torneälven med kustvatten
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7371252
SWEREF99 TM Östlig: 891424

RT 90 2,5 gon V - X: 7368754
RT 90 2,5 gon V - Y: 1855607

WGS84 Latitud: 66,215445
WGS84 Longitud: 23,720457

ETRS-89 Latitud: 66.21544
ETRS-89 Longitud: 23.72043

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi To 45 Torne älv, Kyrkudden, Hedenäset

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Syrgasförhållanden   5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande   5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning   5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning pH 5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 5 gånger per år 2000 -
SRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbund Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 5 gånger per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbundFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Torne- och Kalix älvars vattenvårdsförbundNäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000