RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Ett samlingsnamn för de makrofytundersökningar som gjorts i länet och som ligger till grund för statusklassningen.

Metodtester 2003-2004
Basinventering 2005-2007
Åtgärdsprogram hotade arter 2006-
Statusklassning 2007-
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
RMÖ, Regional miljöövervakning
2003
-
Pågående
Jönköping
Östergötland
2013-09-18 15:42
2022-10-13 11:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alvasjön SE202229-439797 Alvasjön Motala ström
2 Annebergssjön helsjö SE634177-137086 Annebergssjön Lagan
3 Assjön SE201249-455359 Assjön Motala ström
4 Fjärasjö SE638725-146677 Fjärasjö Emån
5 Flaten helsjö SE633186-136948 Flaten (Gislaved) Lagan
6 Flen SE637450-148610 Flen Emån
7 Flisbysjön SE201121-452775 Flisbysjön Motala ström
8 Fängen SE200384-441339 Fängen Lagan
9 Försjön SE639260-145910 Försjön Emån
10 Försjön mitt SE641603-144848 Försjön Motala ström
11 Hindsen helsjö SE634580-139854 Hindsen Lagan
12 Hokasjön SE638030-140802 Hokasjön Lagan
13 Hästsjön SE640243-143249 Hästsjön Motala ström
14 Högakullasjön SE638687-144337 Högakullasjön Emån
15 Ingarpasjön SE200475-455855 Ingarpasjön Emån
16 Kansjön SE200699-447044 Kansjön Motala ström
17 Landsjön mitt SE641650-141090 Landsjön Motala ström
18 Lindåsasjön SE199813-459316 Lindåsasjön Emån
19 Linnesjön utlopp SE636340-140067 Linnesjön Lagan
20 Långanäsasjön SE638875-144949 Långanäsasjön Emån
21 Lången SE198799-441509 Lången Lagan
22 Mycklaflon SE638240-146730 Mycklaflon Emån
23 Mörke-Malen SE199705-426342 Mörke-Malen Nissan
24 Noen SE642926-143653 Noen Motala ström
25 Norra Gussjön SE637089-137096 Norra Gussjö Nissan
26 Norra Vixen SE200725-453670 Norra Vixen Emån
27 Nätaren Lilla Mitt SE640570-142800 Lilla Nätaren Motala ström
28 Ralången SE641900-144150 Ralången Motala ström
29 Rosjön SE640103-144811 Rosjön Emån
30 Ryssbysjön mitt SE639800-143050 Ryssbysjön Motala ström
31 Sandsjön SE637183-143802 Emån
32 Sjunnarydssjön SE639366-144159 Sjunnarydssjön Motala ström
33 Skirösjön helsjö SE635919-147488 Skirösjön Emån
34 Stengårdshultasjön SE638317-138010 Stengårdshultasjön Nissan
35 Stora Nätaren mitt SE640930-142590 Stora Nätaren Motala ström
36 Säbysjön SE642960-144842 Säbysjön Motala ström
37 Sävsjön SE199399-424176 Sävsjön Nissan
38 Södra Vixen SE638920-144470 Södra Vixen Emån
39 Tenhultasjön SE639911-141350 Tenhultasjön Motala ström
40 Uppsjön SE637266-143824 Emån
41 Vallsjön SE636661-143710 Vallsjön Emån
42 Vallsjön Norra mitt SE637445-137750 Norra Vallsjön Nissan
43 Vrången helsjö SE637475-146936 Vrången Emån
44 Vässledasjön SE640326-143979 Vässledasjön Motala ström
45 Ören mitt SE642900-142750 Ören Motala ström
46 Övingen utlopp SE634665-143220 Övingen Lagan

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bordsjön SE641255-145095 Bordsjön Motala ström
2 Ribbingsnässjön SE640180-142397 Ribbingsnässjön Motala ström
3 Rödsjön SE643746-140074 Rödsjön Motala ström
4 Skärsjön SE640529-143024 Skärsjön Motala ström
5 Storasjön helsjö SE635010-134905 Storasjön Nissan
6 Strandgölen SE643716-139886 Strandgölen Motala ström
7 Strånnesjön SE643760-145073 Strånnesjön Motala ström
8 Sötåsasjön SE642740-143390 Sötåsasjön Motala ström
9 Valen SE643108-143427 Valen Motala ström
10 Vättern SE649029-145550 Vättern - Storvättern Motala ström