RMÖ, Värmlands län, Omdrevssjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet är en regional komplettering av det nationella programmet "NMÖ, Sjöar omdrevsstationer" som startade år 2007. Den regionala kompletteringen startade år 2008. I det nationella programmet sker provtagning av vattenkemi i omdrevssjöarna var sjätte år. I den regionala kompletteringen analyseras samma parametrar som i det nationella programmet, men provtagningen sker inte nödvändigtvis var sjätte år utan sjöar väljs ut efter behov - ofta som engångsmätningar men i vissa fall som återkommande mätningar.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Värmland
2014-12-08 11:02
2018-05-25 16:30
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alstern djuphåla SE659355-137360 Alstern Göta älv
2 Backsjön SE208315-413585 Backsjön Göta älv
3 Gapern mitt SE660285-138022 Gapern Göta älv
4 Hagelviken mitt SE657869-139320 Vänern - Hagelviken Göta älv
5 Norra Örsjön SE661910-130638 Norra Örsjön Göta älv
6 Panken SE658897-138738 Panken Göta älv
7 Rattsjön SE669587-134006 Rattsjön Göta älv
8 Södra Hyn SE207141-427994 Södra Hyn Göta älv
9 Västra Örten mitt SE661749-137621 Västra Örten Göta älv
10 Östra Örten mitt SE661996-137809 Östra Örten Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrtjärn mitt SE660116-136555 Abborrtjärn Göta älv
2 Acksjön mitt SE667028-137812 Acksjön Göta älv
3 Aplungen mitt SE662282-392542 Aplungen Göta älv
4 Aspen mitt SE657907-132202 Aspen Göta älv
5 Aspen mitt SE661104-140789 Aspen Göta älv
6 Aspsjön mitt SE669575-134266 Aspsjön Göta älv
7 Bergsjön mitt SE662505-131479 Bergsjön Göta älv
8 Bergsjön mitt SE664029-131733 Bergsjön Göta älv
9 Bjälvern mitt SE662957-131687 Bjälvern Göta älv
10 Björken mitt SE664483-135472 Björken Göta älv
11 Blysjön mitt SE660656-137283 Blysjön Göta älv
12 Bredvisten mitt SE668002-135888 Bredvisten Göta älv
13 Bråtsjön mitt SE660609-134689 Bråtsjön Göta älv
14 Busjön mitt SE666338-415290 Busjön Göta älv
15 Bysjön mitt SE663705-130607 Bysjön Göta älv
16 Bösjön mitt SE659812-334764 Bösjön Göta älv
17 Djuprämmen mitt SE666199-140866 Djuprämmen Göta älv
18 Emsen mitt SE662311-136721 Emsen Göta älv
19 Fjällrämmen mitten SE667611-140061 Fjällrämmen Göta älv
20 Färnsjön mitt SE662084-140689 Färnsjön Göta älv
21 Gillbergasjön mitt SE658019-132819 Gillbergasjön Göta älv
22 Grängen mitt SE667078-411314 Grängen Göta älv
23 Grässjön mitt SE663892-138354 Grässjön Göta älv
24 Grässjön mitt SE665764-133722 Grässjön Göta älv
25 Gösjön mitt SE660630-135029 Gösjön Göta älv
26 Herrsjön mitt SE658823-141858 Herrsjön Göta älv
27 Hyttsjön mitt SE659316-141071 Hyttsjön Göta älv
28 Hållsjön mitt SE659985-140704 Hållsjön Göta älv
29 Höljessjön mitt SE676905-132362 Höljessjön Göta älv
30 Kasjön mitt SE669520-138409 Kasjön Göta älv
31 Lelången mitt SE659885-130070 Lelången Göta älv
32 Lill-Lungen mitt SE660544-141018 Lill-Lungen Göta älv
33 Ljusnetjärnarna mitt SE671838-134277 Ljusnetjärnarna Göta älv
34 Lungen mitt SE662287-139561 Lungen Göta älv
35 Lusten mitt SE661325-137191 Lusten Göta älv
36 Långban, djuphålan SE663568-141468 Långban Göta älv
37 Långsjön mitt SE659444-134461 Långsjön Göta älv
38 Matlången mitt SE659646-140941 Matlången Göta älv
39 Mossvattnet mitt SE659307-129374 Mossvattnet Göta älv
40 Mussjön mitt SE668758-137731 Mussjön Göta älv
41 Nordsjön mitt SE664666-131272 Nordsjön Göta älv
42 Noret mitt SE655620-139657 Noret Göta älv
43 Norra Tvängstjärnen mitt SE659218-130004 Norra Tvängstjärnen Göta älv
44 Pråmsjön mitt SE661261-135162 Pråmsjön Göta älv
45 Rommen mitt SE660351-133439 Rommen Göta älv
46 Rottnen mitt SE664260-134050 Rottnen Göta älv
47 Sandsjön mitt SE664348-140423 Sandsjön Göta älv
48 Sirsjön mitt SE664857-139577 Sirsjön Göta älv
49 Skacksjön mitt SE662516-135903 Skacksjön Göta älv
50 Skallbergssjön mitt SE666480-133659 Skallbergssjön Göta älv
51 Skrocksjön mitt SE665198-140274 Skrocksjön Göta älv
52 Smårissjön mitt SE660999-136602 Smårissjön Göta älv
53 Stor-Jangen mitten SE665640-136123 Stor-Jangen Göta älv
54 Stor-Lungen mitt SE660438-140845 Stor-Lungen Göta älv
55 Stor-Ullen mitt SE665447-138734 Stor-Ullen Göta älv
56 Stor-älgsjön mitt SE659683-140265 Stor-Älgsjön Göta älv
57 Sundstadstjärnet mitt SE658762-136954 Sundstatjärnet Göta älv
58 Svensbysjön mitt SE658281-130028 Svensbysjön Göta älv
59 Säveln mitt SE661140-134298 Säveln Göta älv
60 Torpsjön mitt SE661628-134986 Torpsjön Göta älv
61 Tåsjön mitt SE675435-134405 Tåsjön Göta älv
62 Töck mitt SE660755-127595 Töck Göta älv
63 Vassjön mitt SE657602-129645 Vassjön Göta älv
64 Vassjön mitt SE667661-134310 Vassjön Göta älv
65 Vägsjön mitt SE668706-134989 Vägsjön Göta älv
66 Väster-Svan mitt SE656842-131211 Väster-Svan Göta älv
67 Yngen mitt SE662463-141581 Yngen Göta älv
68 Älgsjön mitten SE661313-130977 Älgsjön Göta älv
69 Ämmeskogs-Sjön mitt SE657413-131065 Ämmeskogs-Sjön Göta älv
70 Öjenässjön mitt SE663630-131201 Öjenässjön Göta älv
71 Örsjön mitt SE675953-133715 Örsjön Göta älv