SCR, Screening av Miljögifter Kalmar län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökingar inom screeningverksamhet i Kalmar län
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kalmar län
SCR, Screening
2006
-
Pågående
Kalmar
Östergötland
2014-12-16 10:35
2018-06-20 14:18
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 8 Målaregården-Västraby SE627580-148577 8 Målaregården-Västraby LY1045 Lyckebyån: Gusemålabäcken - Bjurbäcken Lyckebyån
2 Allgunnen SE632080-151245 Allgunnen Allgunnen Alsterån
3 B4, Nedstr. Torsås SE625357-151323 B4, Nedstr. Torsås B4 Torsåsån: Applerumsån - Tjärekullaån Bruatorpsån
4 Bosjön SE199146-481022 Bosjön Videbäck: Kyrkekvillen - källan Emån
5 Emmekalvebäcken, A1 SE633612-153968 Emmekalvebäcken Kustområde
6 Emmekalvebäcken, A2 SE633690-153982 Emmekalvebäcken Kustområde
7 Emån, Bro vid Åsebo SE633387-151921 Emån, Åsebo, ned Högsby Emån Emån
8 Fullbosjön SE202293-481770 Fullbosjön Fullbosjön Vindån
9 Hummeln SE636095-152672 Hummeln Hummeln Virån
10 Kvännaren SE201021-486115 Kvännaren Kvännaren Kustområde
11 Kyrksjön SE626660-148720 Kyrksjön Kyrksjön Lyckebyån
12 Mossjön SE200650-468927 Mossjön Mossjön Motala ström
13 Orranäsasjön SE630230-149400 Orranäsasjön Orranäsasjön Ljungbyån
14 Silverån, Rosenfors; nedstr. Kraftstation SE636018-150194 Ned Hultsfred och Målilla, Rosenfors Silverån: Emån - Hulingen Emån
15 St Sinnern SE633034-151271 St Sinnern Stora Sinnern Alsterån
16 Store Hindsjön SE631241-150452 Store Hindsjön Store Hindsjön Alsterån
17 STÅNGÅN, VIMMERBY SE639558-150150 Stångån, Vimmerby MS04 Stångån: Högerumsån - Älsterebäcken Motala ström
18 Vindommen SE202246-483635 Vindommen Vindommen Vindån
19 Virserumssjön SE635435-148595 Virserumssjön Virserumssjön Emån
20 Yxern SE200701-477405 Yxern Yxern Botorpsströmmen
21 Örsjösjön SE197335-470039 Örsjösjön Örsjösjön Hagbyån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Anen SE641065-151419 Anen Anen Botorpsströmmen
2 Bodasjön SE628920-149295 Bodasjön Örsjöån: Jansabäcken - källan Hagbyån
3 Derasjön SE630189-148620 Derasjön NORRA FLOTTBÄCKEN: Ljungbyån - Andsjön Ljungbyån
4 Emån utlopp, Ems herrgård SE633398-154218 Emån utlopp, Ems herrgård Emån: mynningen Emområdet - Lillån Emån
5 F.d. Järnvägen SE628191-152984 F.d. Järnvägen TÖ03 Törnebybäcken Kustområde
6 Frisksjön (Vendeln) SE642385-155270 Frisksjön Kustområde
7 Gullaskruvssjön SE630503-149561 Gullaskruvssjön BARKABÄCKEN: Ljungbyån - Kulltorp Ljungbyån
8 Hemsjön SE633830-149489 Hemsjön Nötån: Salen - Välen Emån
9 Kvarnsjön SE632935-149782 Kvarnsjön BADEBODAÅN: Bäsebäck - Kiasjön Alsterån
10 Lermon SE644017-152773 Lermon Lermon Storån
11 Linden SE637708-149049 Linden Linden Emån
12 Lyckebyån vid Brinkabo SE627814-148579 Lyckebyån vid Brinkabo Lyckebyån: Bjurbäcken - Yggersrydsjön Lyckebyån
13 Maren SE638188-154091 Maren Maren Marströmmen
14 Marströmmen n/s Maren SE638353-154207 Marströmmen n/s Maren Marströmmen: mynningen Gåsfjärden - Maren Marströmmen
15 Rostockasjön SE627964-148636 Rostockasjön Lyckebyån: Bjurbäcken - Yggersrydsjön Lyckebyån
16 Välen SE633726-148972 Välen Välen Emån
17 Vänsjösjön SE627351-150487 Vänsjösjön Svartabäcken: Hagbyån - Vänsjösjön Hagbyån
18 Yggerydssjön SE629255-148080 Yggerydssjön Yggerydssjön Lyckebyån
19 Ödevaten SE627564-149190 Ödevaten Ödevaten Lyckebyån