VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västerbottens län
VER, Verifieringsövervakning
2009
2011
Avslutat
Västerbotten
2015-02-19 07:54
2015-05-12 11:29
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Avasjö (Borgafjäll) SE616070-159111 Avasjö (Borgafjäll) 2449 SE719279-146522 Ångermanälven
2 Bygdsiljum gamla vattentäkt SE622107-161095 Bygdsiljum gamla vattentäkt 20024_8 Rickleåsen Bygdsiljumområdet Rickleån
3 Gammplatsen SE622220-166974 Gammplatsen 20024_12 Umeälvens dalgång, Lyckseleområdet Umeälven
4 Gargnäs SE617830-171242 Gargnäs 2405 Gargåsen, Gargnäsområdet Umeälven
5 Gunnarn fpl SE720000-159000 Gunnarn fpl 20024_20 Mejvanåsen, Åskiljeområdet Umeälven
6 Gunnarn/Bastuträsk SE621956-169298 Gunnarn/Bastuträsk 20024_21 Umeälvsåsen, Gunnarnområdet Umeälven
7 Hemavan flp SE730000-146000 Hemavan flp 20024_22 Björkfors-Umeälven Umeälven
8 Högland SE716300-150300 Högland 20024_24 Ås i Höglandområdet Ångermanälven
9 Lajksjö SE623709-166125 Lajksjö 20024_29 SE712555-153574 Ångermanälven
10 Risbäck SE621401-160762 Risbäck 20024_36 Risbäck Ångermanälven
11 Risån SE624891-161589 Risån 4869 Vojmåsen, Bäskseleområdet Ångermanälven
12 Slussfors SE621345-170906 Slussfors 20024_39 SE725867-152030 Umeälven
13 Sävar SE709900-173100 Sävar 20024_43 Sävaråsen, Sävarområdet Sävarån
14 Åsele SE711700-157700 Åsele 20024_48 Ångermanälvåsen öster Åsele Ångermanälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Burmoran SE628692-168138 Burmoran 20024_6 Skellefteåsen, Bureåområdet Kustområde
2 Gargnäs-borrad SE627358-166843 Gargnäs-borrad 20024_13 Gargåsen, Gargnäsområdet Umeälven
3 Gargnäs-grävd SE625964-165745 Gargnäs-grävd 20024_15 Gargåsen, Gargnäsområdet Umeälven
4 Lavsjö SE623941-164185 Lavsjö 20024_30 Sallsjöåsen, Laiksjöområdet Ångermanälven
5 Martinssons såg SE714000-172000 Martinssons såg 20024_32 Rickleåsen Bygdsiljumområdet Kustområde
6 R 7605 rör SE710100-173123 R 7605 rör 20024_35 Sävaråsen, Sävarområdet Sävarån
7 Sävar gamla vattentäkt, R229 SE618065-159546 Sävar gamla vattentäkt, R229 20024_42 Sävaråsen, Sävarområdet Sävarån
8 Örträsk SE617154-158805 Örträsk 20024_49 Öreälven