Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE712555-153574 (WA54318246)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE712555-153574 (WA54318246)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE712555-153574 (WA54318246)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE712555-153574 (WA54318246)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-17 13:20 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Dorotea - 2425
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Långseleån
Startår
2009
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län 2454 Lajksjö
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet 2454 Lajksjö
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi 20024_29 Lajksjö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län pH   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet pH   1 gång per år 2016 2016
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Arsenik   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Alkalinitet   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Alkalinitet   1 gång per år 2016 2016
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Konduktivitet   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Klorid   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Ammonium   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Klorid   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Konduktivitet   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Ammonium   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitratkväve   1 gång per år 2016 2016
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2012 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kobolt   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Järn   annat 2009 2011
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Sulfat   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Nitrat   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kalcium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Kalium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Natrium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Järn   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Syrgas   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kalcium   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Koppar   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Järn   2 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kalium   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitrat   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Sulfat   1 gång per år 2016 2016
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Ammonium   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Bensen   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Benso(a)pyrene   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kalcium   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Klorid   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Krom   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Koppar   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi 1,2-dikloretan   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Bly och blyföreningar   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Zink   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Konduktivitet   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Nitrat   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Syrgas   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Sulfat   annat 2009 2011
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Magnesium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Totalaluminium   Var sjätte år 2012 -
GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland Omdrevsstationer, Västerbottens län Mangan   Var sjätte år 2012 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Totalaluminium   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kemisk syreförbrukning, Mn   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Fluor   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Vattenfärg   2 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Magnesium   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Mangan   2 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Natrium   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitrit   1 gång per år 2016 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Grumlighet   2 gånger per år 2009 2016
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Alkalinitet   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Totalaluminium   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Arsenik   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kalium   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Magnesium   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Mangan   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Natrium   annat 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi pH   annat 2009 2011

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa