Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ångermanälvåsen öster Åsele (WA49526613)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ångermanälvåsen öster Åsele (WA49526613)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ångermanälvåsen öster Åsele (WA49526613)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ångermanälvåsen öster Åsele (WA49526613)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:25 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Åsele - 2463
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Övre Ångermanälven
Startår
2000
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi 10020:1 Åsele
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet 3793 Åsele
Screening av PFAS i grundvatten, Västerbotten Screening av PFAS grundvatten Åsele
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi 20024_48 Åsele

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi pH   2 gånger per år 2000 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet pH   1 gång per år 2007 2009
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Alkalinitet   2 gånger per år 2000 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi pH   1 gång per år 2009 2011
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Alkalinitet   1 gång per år 2007 2009
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   1 gång per år 2009 2011
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Klorid   1 gång per år 2007 2007
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitratkväve   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Klorid   2 gånger per år 2000 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Arsenik   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2009 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalkväve   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalfosfor   2 gånger per år 2000 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Konduktivitet   1 gång per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Ammonium   1 gång per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitrat   1 gång per år 2007 2007
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Sulfat   1 gång per år 2007 2007
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Sulfat   2 gånger per år 2000 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2009 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Ammonium   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Konduktivitet   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nitrat   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Temperatur   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Vanadin   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Järn   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalcium   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Natrium   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kalium   2 gånger per år 2000 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi 1,2-dikloretan   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Benso(a)pyrene   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Syrgas   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2009 2011
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kalcium   1 gång per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Koppar   1 gång per år 2008 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Järn   1 gång per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kalium   1 gång per år 2007 2008
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Natrium   1 gång per år 2007 2008
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2007 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Bly och blyföreningar   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2009 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi TOC   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Kisel   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fosfat   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Fluor   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Mangan   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Magnesium   2 gånger per år 2000 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Trendobjekt grundvattenkemi Totalaluminium   2 gånger per år 2000 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2009 2011
Screening av PFAS i grundvatten, Västerbotten Screening av PFAS grundvatten PFAS 11   En gång 2012 2012
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Totalaluminium   1 gång per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Kemisk syreförbrukning, Mn   1 gång per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Fluor   1 gång per år 2007 2007
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Vattenfärg   1 gång per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Magnesium   1 gång per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Mangan   1 gång per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Nitrit   1 gång per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Fosfat   1 gång per år 2007 2009
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Grumlighet   1 gång per år 2007 2009

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa