Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ås i Höglandområdet (WA36957361)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ås i Höglandområdet (WA36957361)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ås i Höglandområdet (WA36957361)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ås i Höglandområdet (WA36957361)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:25 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Dorotea - 2425
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Långseleån
Startår
2007
Slutår
-

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 10033:1 Högland
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet 2451 Högland
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi 20024_24 Högland

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   Var sjätte år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet pH   4 gånger per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   Var sjätte år 2007 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Alkalinitet   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi pH   1 gång per år 2009 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   Var sjätte år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Konduktivitet   4 gånger per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   Var sjätte år 2007 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Klorid   1 gång per år 2009 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   Var sjätte år 2007 -
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Ammonium   4 gånger per år 2014 2014
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2007 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Konduktivitet   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Ammonium   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Nitrat   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Sulfat   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Bensen   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi 1,2-dikloretan   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2009 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   Var sjätte år 2007 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Zink   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Krom   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Syrgas   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kobolt   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kalcium   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Natrium   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Järn   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Kalium   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Mangan   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Magnesium   1 gång per år 2009 2011
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Vattenfärg   2 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Järn   2 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Mangan   2 gånger per år 2009 2016
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Grumlighet   2 gånger per år 2009 2016
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   Var sjätte år 2007 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Koppar   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   1 gång per år 2009 2011
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Benso(a)pyrene   1 gång per år 2009 2011
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   Var sjätte år 2007 -
VER, verifiering av grundvattenkemi i Västerbottens län Verifiering grundvattenkemi Totalaluminium   1 gång per år 2009 2011
RVK, Råvattenkontroll, urval för vattendirektivsövervakning Grundvattenkemi, råvattenkontroll, Bottenhavet Totalaluminium   4 gånger per år 2014 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn Ja Beslutad
Källa