VER, Hallands län, Kiselalgsundersökningar 2008

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad undersökning av kiselalger i Västerhavets vattendistrikt som underlag för statusklassning
Godkänd
2015-02-26 07:55
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Hallands län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2008
Avslutat
Halland
2015-02-20 08:52
2015-05-11 13:13
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alslövsån SE627595-132870 Alslövsån, Ängsholm 28 Alslövsån Genevadsån
2 Genevadsån, Tönnersa SE627515-132620 Genevadsån, Tönnersa 15 Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) Genevadsån
3 Sannarpsån SE631730-130770 Sannarpsån, Hovgård 31 Sannarpsån Ätran
4 Skörvallabäcken, utlopp SE638341-126901 Veån, Skörvalla 25 Veån (Skörvallabäcken) Kustområde
5 Stampån, Vismered SE633323-132205 Stampån, Vismered 20 Stampån (Mynningen-Vismen) Ätran
6 Torpaån, Tjolöholm SE637053-127907 Torpaån, Tjolöholm 24 Torpaån Kustområde
7 Tvååkers kanal, Utteros SE632760-128925 Tvååkers kanal, Utteros 27 Tvååkersån Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Boarpsbäcken mynningen SE630848-130868 Boarpsbäcken, Kräinge 17 Boarpsbäcken (Mynningen-Grisabäcken) Suseån
2 Dalabäcken, Hasslöv SE625729-132744 Dalabäcken, Hasslöv 7 Dalabäcken Stensån
3 Himleån, Havås SE633781-129037 Himleån, Havås 22 Himleån (Spånggårdsbäcken-förgrening Gamlaån) Himleån
4 Kroksjöbäcken, Almedal SE636129-128357 Kroksjöbäcken, Almedal 30 Kroksjöbäcken Kustområde
5 Käringasjöbäcken, Slöinge SE630727-131049 Käringasjöbäcken, Slöinge 32 Käringasjöbäcken Suseån
6 L Stensån, Pjökull SE625283-134016 L Stensån, Pjökull 8 L Stensån Stensån
7 Långavadsbäcken, Edenberga gård SE626366-132967 Långavadsbäcken, Edenberga gård 29 Långavadsbäcken Lagan
8 Norrån, Lunnagården SE626331-133338 Norrån, Lunnagården 13 Norrån Lagan
9 Prästabäcken, Veinge by SE627458-133378 Prästabäcken, Veinge by 16 Prästabäcken Genevadsån
10 Ramsjö kanal, Kvarna gård SE632289-129139 Ramsjö kanal, Kvarna gård 21 Ramsjökanalen Kustområde
11 Skillnadsbäcken, Ö Karup SE625819-132540 Skillnadsbäcken, Ö Karup 9 Skillnadsbäcken Stensån
12 Suseån, Bonnas gård SE630075-131402 Suseån, Bonnas gård 18 Suseån Suseån
13 Suseån, Heberg SE630991-130677 Suseån, Heberg 19 Suseån Suseån
14 Svinamadsbäcken, Torp SE625728-132802 Svinamadsbäcken, Torp 10 Svinamadsbäcken Stensån
15 Syllan, Kullaberg SE635136-128689 Syllan, Kullaberg 23 Syllan (till Viskan) Viskan
16 Söderån, Lunnagården SE626322-133335 Söderån, Lunnagården 14 Edenbergaån-Söderån (Norrån-källorna) Lagan
17 Vindrarpsbäcken, Vindrarp SE625578-133120 Vindrarpsbäcken, Vindrarp 11 Bjärebäcken Stensån
18 Yllevadsbäcken, Yllevad SE625475-133269 Yllevadsbäcken, Yllevad 12 Yllevadsbäcken Stensån
19 Årstadbäcken SE631053-130611 Årstadbäcken, Heberg 33 Årstadbäcken Suseån