Förorenade områden EBH, Kronobergs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning i samband med förorenad mark. Ur länets 30 lista, de högst prioriterade objekten.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
VER, Verifieringsövervakning
0
-
Pågående
Kronoberg
2015-02-24 15:10
2015-02-25 10:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dörarps krom och förnickling SE631957-139081 Dörarp krom och förnickling Bergaåsen, Trotteslöv Lagan
2 Finnveden Powertrain Moheda SE630899-142189 Finnveden Powertrain Moheda Alvestaåsen, Moheda Mörrumsån
3 Lidhults f.d. sågverk SE630257-135522 Lidhults f.d. sågverk Lidhultsåsen, Lidhult Lagan
4 Skrufs glasbruk SE628366-147316 Skrufs glasbruk Lyckebyån
5 Transjö glasbruk SE629629-147646 Transjö glasbruk Emmabodaåsen, Transjö Lyckebyån
6 Åseda glasbruk SE633785-147287 Åseda glasbruk Emmabodaåsen, Åseda Alsterån