RMÖ, Uppsala län. Extensiv kartering av sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet ger underlag för att bedöma ekologisk status enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i sjöar. Det kan utgöra en del av den kontrollerande övervakningen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten (NFS 2006:11). Data från programmets undersökningar innebär att att kvalitetsfaktorerna allmänna förhållanden (näringsämnen, siktdjup, försurning) och växtplankton (klorofyll) enligt NFS 2008:1 kan bedömas.

Programmet ger även underlag till uppföljning av miljömålen "ingen övergödning" och "levande sjöar och vattendrag". Genom att undersökningen bedrivs synoptiskt kan kartor som visar tillståndet i hela avrinningsområden, län eller vattendistrikt tas fram. Tillståndet i olika sjöar kan direkt jämföras. Programmet ger dock ingen information om inomårsvariationen.

Detta delprogram ska så långt som möjligt samordna och koordinera kommunernas provtagningar så att data kan utvärderas även i ett
regionalt perspektiv. Delprogrammet ska även förse kommunerna med ett regionalt jämförelsematerial.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Uppsala län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2006
-
Pågående
Uppsala
2015-02-26 13:01
2015-03-03 15:12
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alsta sjö SE662552-158303 Alsta Sjö Norrström
2 Bredsjön SE208607-495077 Bredsjön Norrström
3 Bruksdammen SE210291-511650 Bruksdammen Forsmarksån
4 Dannemorasjön SE667135-161090 Dannemorasjön Norrström
5 Finnsjön SE210243-506990 Finnsjön Forsmarksån
6 Funbosjön SE208482-507144 Funbosjön Norrström
7 Fälaren SE210149-505605 Fälaren Forsmarksån
8 Gimodamm SE209615-512231 Gimodamm Olandsån
9 Harvikadammen SE209606-506858 Harvikadammen Norrström
10 Hosjön SE208713-514755 Hosjön Olandsån
11 Kärven SE664474-163318 Kärven Olandsån
12 Långsjön SE209173-502016 Långsjön - Björklinge Norrström
13 Norra Åsjön SE669896-162395 Norra Åsjön Forsmarksån
14 Skälsjön SE210413-508246 Skälsjön Forsmarksån
15 Skärsjön SE667635-156451 Skärsjön Tämnarån
16 Slagsmyren SE667388-161605 Slagsmyren Norrström
17 Stordammen SE209658-507750 Stordammen Norrström
18 Strandsjön SE663926-157720 Strandsjön Norrström
19 Strömaren SE669274-160365 Strömaren Kustområde
20 Söder-Giningen SE665276-163599 Söder-Giningen Olandsån
21 Södra Åsjön SE210347-509920 Södra Åsjön Forsmarksån
22 Sörsjön SE666846-158447 Sörsjön Tämnarån
23 Testen SE208760-511267 Testen Olandsån
24 Toften SE668176-157673 Toften Tämnarån
25 Trehörningen SE663734-161589 Trehörningen Norrström
26 Tämnaren SE209564-499018 Tämnaren Tämnarån
27 Valloxen SE207988-506522 Valloxen Norrström
28 Vansjön SE665056-156386 Vansjön Norrström
29 Velången SE666536-159291 Velången Norrström
30 Vendelsjön SE667218-160102 Vendelsjön Norrström
31 Åkerbysjön SE210325-506259 Åkerbysjön Forsmarksån
32 Älgsjön SE210086-508981 Älgsjön Forsmarksån