Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
VER, Verifieringsövervakning
2008
-
Pågående
Västra Götaland
2015-03-10 08:36
2021-12-02 16:24
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bakerödsbäcken SE645918-127196 Bakerödsbäcken Bakerödsbäcken Kustområde
2 Bro G:a väg 45 SE641060-127270 Bro G:a väg 45 Lärjeån från mynningen i Göta älv till Gråbo Göta älv
3 Gundleboån, Gundlebo SE647536-128833 Gundleboån, Gundlebo Gundleboån Bäveån
4 Hagån SE645370-125380 Hagaån Hagån Kustområde
5 Henån SE646425-125776 Henån Henån Kustområde
6 Härgusserödsån SE644627-127278 Härgusserödsån Härgusserödsån Kustområde
7 Klevaån SE646550-126205 Klevaån Kleveån - Grindsbyvattnets utlopp till mynningen i havet Kustområde
8 Knarrbyån, Fengerfors SE654487-130855 Knarrbyån, Fengerfors Knarrbyån - mellan Knarrbysjön och Ärr Göta älv
9 Kvillebäcken Hökälla SE641006-127017 Kvillebäcken, Hökalla Kvillebäcken Göta älv
10 Lerumsån, Björkvadet SE646194-129746 Lerumsån (SL 4), Björkvadet Lerumsån - sammanflödet Visslaån och Lerån / järnvägsbron till Skalltorp Göta älv
11 Lidan Lidköping SE648892-134530 Lidan Lidköping Lidan - Lovene till Lidköping Göta älv
12 Lillån, Holmen SE650128-130982 Lillån, Holmen Lillån Göta älv
13 Lillån, Lunneberg SE645700-128993 Lillån (SL 2), Lunneberg Lillån - mynningen till biflöde vid Rommele Göta älv
14 Lökholmsbäcken SE655222-123279 Lökholmsbäcken Lökholmsbäcken Kustområde
15 Mellbyån inlopp Anten SE644484-130505 Mellbyån inlopp Anten Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv
16 Storebergsån, Storeberg SE648749-132581 Storebergsån, Storeberg Storebergsån - mynningen i Vänern till Almetorp Göta älv
17 Storängsbäcken, utflöde i Örekilsälven SE653486-127676 Storängsbäcken, utflöde i Örekilsälven Örekilsälven
18 Säbyån SE644085-125235 Säbyån Säby å Kustområde
19 Söneån SE649338-133479 Söneån Söneån Göta älv
20 Varekilsån (7b) SE645177-125975 Varekilsån Varekilsån Kustområde
21 Visslaån, Gullered SE646006-129776 Visslaån (SL 5), Gullered Visslaån Göta älv
22 Örekilsälven 3 Torpfors SE653625-127882 Örekilsälven 3 Torpfors Örekilsälven - Källområdet till Torpfors Örekilsälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Afsån - västra grenen SE646148-133243 Afsån - västra grenen Afsån - västra grenen Göta älv
2 Almnäsbäcken, Almnäs SE645941-140904 Almnäsbäcken, Almnäs Almnäsbäcken Motala ström
3 Biflöde till Gramseälven, Nedre Ljungby SE651557-124294 Biflöde till Gramseälven, Nedre Ljungby Biflöde till Gramseälven - Ryk till Utäng Kustområde
4 Biflöde till Vättlandsån, Valex SE654030-124445 Biflöde till Vättlandsån, Valex Biflöde till Vättlandsån, Valex till Tolvmanstegen Strömsån
5 Brattorpsån SE645561-128291 Brattorpsån Brattorpsån Göta älv
6 Brodalsbäcken SE640794-128151 Brodalsbäcken Brodalsbäcken Göta älv
7 Brodalsbäcken, Hamra kulle SE640926-128213 Brodalsbäcken, Hamra kulle Brodalsbäcken Göta älv
8 Bäck från Hålsjön SE644048-129137 Bäck från Hålsjön Hålsjön med bäck Göta älv
9 Bäck från Stora Delsjön, Orangerigatan SE640347-127326 Bäck från Stora Delsjön, Orangerigatan Bäck från Stora Delsjön Göta älv
10 Bäck via Gånghester, Borås SE640182-132971 Bäck via Gånghester, Borås Lillån (till centrala Borås) Viskan
11 Bäck vid Ripelången SE643875-136186 Bäck vid Ripelången Bäck vid Ripelången Göta älv
12 Dalbäcken (till Viskan) SE635906-129749 Dalbäcken (till Viskan) Dalbäcken (till Viskan) Viskan
13 Erlandstorpabäcken SE645717-140817 Erlandstorpabäcken Erlandstorpabäcken Motala ström
14 Forsnäsån SE654380-131653 Forsnäsån Forsnäsån Göta älv
15 Forsån SE643364-128626 Forsån Forsån Göta älv
16 Gatebäcken SE646785-141293 Gatebäcken Gatebäcken Motala ström
17 Gramseälven, Stora Anrås SE651084-124066 Gramseälven, Stora Anrås Gramseälven - St Anrås till Nordkas Kustområde
18 Grimån SE651695-125226 Grimån Grimån Enningdalsälven
19 Grönå, Blinneberg SE643735-128843 Grönå, Blinneberg Grönå - uppströms Söråns anslutning Göta älv
20 Gärebäcken SE647966-140554 Gärebäcken Gärebäcken Göta älv
21 Göta kanal, Hajstorp SE651514-140174 Göta kanal, Hajstorp Göta kanal Göta älv
22 Hajumsälven, Bronäset SE650938-126457 Hajumsälven, Bronäset Hajumsälven, nedströms Brattöälven Örekilsälven
23 Hajumsälven, nedströms Sannesjön, Ed SE651052-127125 Hajumsälven, nedströms Sannesjön, Ed Hajumsälven, nedströms Sannesjön Örekilsälven
24 Hakerudsälven, Lövnäs SE648905-129041 Hakerudsälven, Lövnäs Hakerudsälven Göta älv
25 Havrabäcken, Gimmene SE644040-138533 Havrabäcken, Gimmene Havrabäcken Göta älv
26 Hogdalsbäcken SE655375-123750 Hogdalsbäcken Kustområde
27 Holmsån (Kvarnälven), Nygård SE652089-130434 Holmsån (Kvarnälven), Nygård Holmsån (Kvarnälven) Göta älv
28 Häggån/Tattarströmmarna, Häggårda SE639161-132886 Häggån/Tattarströmmarna, Häggårda Häggån/Tattarströmmarna (utlopp från Frisjön) Viskan
29 Hämmensån, Rämne SE653320-124478 Hämmensån, Rämne Hämmensån - Rämne till Vasbytjärnet Strömsån
30 Hämmensån, Ödegården SE653994-124348 Hämmensån, Ödegården Hämmensån - Prästtorp till Hårdängen Strömsån
31 Härån Lasko SE650845-127823 Härån Lasko Härån Örekilsälven
32 Intagsbäcken, Gödeberg SE639069-127872 Intagsbäcken, Gödeberg Intagsbäcken Kungsbackaån
33 Jorälven, Branneby SE650078-124707 Jorälven, Branneby Övre delen av Jorälven vid Haglekärr Kustområde
34 Jungån SE647688-134021 Jungån Jungån Göta älv
35 Karls grav, Vänersborg SE647593-129655 Karls grav, Vänersborg Karls grav Göta älv
36 Klevaån, Myckleby SE646084-126232 Klevaån, Myckleby Kleveån - uppströms Grindsbyvattnet Kustområde
37 Kobbungbäcken SE655911-123726 Kobbungbäcken Kobbungbäcken Kustområde
38 Kolbuxerödsbäcken SE645998-125231 Kolbuxerödsbäcken Kustområde
39 Kolån, Hällebäck SE650612-130045 Kolån, Hällebäck Kolån Göta älv
40 Krokån, Kutterud SE650306-130114 Krokån, Kutterud Krokån - Dälpans inflöde till Kolåns inflöde Göta älv
41 Kvillebäcken/Lillhagsbäcken nedre         SE641062-127034 Kvillebäcken/Lillhagsbäcken nedre Kvillebäcken Göta älv
42 Kvillen, Brunstorp SE641610-126739 Kvillen, Brunstorp Kvillen Kustområde
43 Kvillen, Lerbäck SE641280-127015 Kustområde
44 Kåbäcken SE640748-128160 Kåbäcken Kåbäcken Göta älv
45 Lerdalsälven, Bjälkebräcka SE651550-127261 Lerdalsälven, Bjälkebräcka Lerdalsälven Örekilsälven
46 Lidan, Grolanda SE644103-135534 Lidan, Grolanda Lidan - Ripelången till Johannelund Göta älv
47 Lillån, Forsby SE647609-139029 Lillån, Forsby Lillån vid Igelstorp Göta älv
48 Luttran, Frösve SE648781-138784 Luttran, Frösve Luttran Göta älv
49 Långevallsbäcken SE650394-125218 Långevallsbäcken Långevallsbäcken Enningdalsälven
50 Munkabäcken, Äle SE647504-137191 Vadbäcken, Vika Munkabäcken Göta älv
51 Nordån, Björnsgården SE641585-134618 Nordån, Björnsgården Nordån Viskan
52 Nossan - ost Fåglum SE644866-132198 Nossan - ost Fåglum Nossan - ost Fåglum Göta älv
53 Ringebäcken SE637571-130264 Ringebäcken Ringebäcken (till Surtan) Viskan
54 Rosendalsbäcken, Kovra SE639645-133303 Rosendalsbäcken, Kovra Rosendalsbäcken (till Kovraån) Viskan
55 Ryksbäcken, Ryk SE643562-128798 Ryksbäcken, Ryk Ryksbäcken Göta älv
56 Röbackaån SE642730-128669 Röbackaån Röbackaån Göta älv
57 Rödsvattenån SE646101-124993 Rödsvattenån Rödsvattenån Kustområde
58 Rödsvattenån uppströms Rödsvatten SE645994-125182 Rödsvattenån uppströms Rödsvatten Rödsvattenån uppströms Rödsvatten Kustområde
59 Slafsan, Hornborga SE646595-137072 Slafsan, Hornborga Slafsan/Hornborgaån från mynningen i Hornborgasjön till Valtorp Göta älv
60 Solbergsån - mynningen till Braseröd, Solberg SE643154-127906 Solbergsån - mynningen till Braseröd, Solberg Solbergsån - mynningen till Braseröd Göta älv
61 Stenebybäcken, Tången SE649273-126858 Stenebybäcken, Tången Stenebybäcken Örekilsälven
62 Stenungeå SE644614-126602 Stenungeå Stenungeå Kustområde
63 Stora Ån SE639716-126811 Stora Ån Stora Ån Kustområde
64 Storebäcken, Norrkärrskvarnen SE648380-141907 Storebäcken, Norrkärrskvarnen Storebäcken Motala ström
65 Strane Å SE645212-125019 Strane Å Strane å Kustområde
66 Svartån, Kinne-Vedum SE649497-136651 Svartån, Kinne-Vedum Svartån - Kinne-Vedum till Vristulvens utlopp Göta älv
67 Säveån - Brodalen till Aspens utlopp SE640827-128281 Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Göta älv
68 Säveån - Olskroken till Brodalen SE640732-127885 Säveån - Olskroken till Brodalen Säveån - Olskroken till Brodalen Göta älv
69 Sördalsån SE645398-125541 Kärrebergsån Kustområde
70 Träsvallälven SE650491-124048 Träsvallälven Träsvallälven Kustområde
71 Tvetabäcken (Öredalsån) SE648103-135644 Tvetabäcken (Öredalsån) Öredalsån Göta älv
72 Tvärån, Härsjödammsvägen SE640223-129275 Tvärån, Härsjödammsvägen Tvärån Göta älv
73 Vadbäcken, Vika SE639400-129652 Vadbäcken, Vika Vadbäcken Kungsbackaån
74 Vallerån, Hembygdsgård SE643107-127847 Vallerån, Hembygdsgård Vallerån Göta älv
75 Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön SE643857-134153 Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön Göta älv
76 Värmlands ned bro SE654675-123729 Värmlands ned bro Blomsholmsbäcken
77 Västerbroån, Kastenhov SE649406-136674 Västerbroån, Kastenhov Västerbroån Göta älv
78 Västerlandaån, Kvarnen SE644760-128266 Västerlandaån, Kvarnen Bäck med Rödvattnet och Västersjön Göta älv
79 Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån SE654174-123857 Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån Strömsån
80 Vättlandsån, Södra Håve SE654148-124460 Vättlandsån, Södra Håve Vättlandsån - övre delen upp till Husebytjärn mfl Strömsån
81 Åkerströmsån SE646560-129003 Åkerströmsån Göta älv
82 Öredalsån SE648703-135293 Öredalsån Öredalsån Göta älv
83 Örekilsälven, Restad SE651207-126582 Örekilsälven, Restad Örekilsälven - Hajumsälvens inflöde till Töftedalsåns inflöde Örekilsälven
84 Öxnevallabäcken (till Viskan) SE636466-130375 Öxnevallabäcken (till Viskan) Öxnevallabäcken (till Viskan) Viskan