Screening TBT 2011

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mätning av tributyltenn i sediment från Bolmen (i samarbete med Lagan VR) och TBT+metaller i sediment från Helgasjön, Möckeln, Kalven, Sandsjön, Oset samt Viren.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
SCR, Screening
2011
2011
0
Kronoberg
2018-02-22 12:25
2018-02-22 15:26
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 510 Bolmen, S SE630550-137050 Bolmen Lagan
2 Öjen, Oset SE629075-146563 Oset Ronnebyån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Helgasjön, Hissö SE631310-143906 Helgasjön Mörrumsån
2 Helgasjön, Varvet SE631134-144004 Helgasjön Mörrumsån
3 Möckeln, Älmhult SE627239-139756 Möckeln Helge å
4 Sandsjön, Västerlundviken SE630942-147144 Sandsjön vid Åhult Ronnebyån
5 Viren, Sandvik SE627840-146476 Viren Ronnebyån