Screening miljögifter - grundvatten i urban miljö

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att höja kunskapen om miljöfarliga ämnen i grundvatten. Det görs genom en riskbaserad screening av grundvatten med fokus på urban miljö. SGU genomför screeningen på uppdrag av Naturvårdsverket. Länsstyrelserna ges möjlighet att förtäta screeningen. SGU dnr 35-785-2016. NV dnr NV-02772-16.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Naturvårdsverket
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2016
2017
Avslutat
Skåne
Gotland
Blekinge
Uppsala
Gävleborg
Jönköping
2018-10-22 13:31
2019-02-13 13:05
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 CVV SE620455-162549 CVV 30000_532 Norra Kristianstadsslätten Helge å
2 V Boulevarden SE620026-172276 V Boulevarden 30000_534 Helge å

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gotlands museum, Högsalen SE639337-696511 Gotlands museum, Högsalen 30000_551 Mellersta Gotland - Visby
2 Jämshögsområdet - Olofström SE626411-797783 Jämshögsområdet - Olofström 30000_541 Jämshögsområdet - Olofström Skräbeån
3 Jämshögsområdet - Olofström SE635218-784409 Jämshögsområdet - Olofström 30000_542 Jämshögsområdet - Olofström Skräbeån
4 Jämshögsområdet - Olofström SE660241-763999 Jämshögsområdet - Olofström 30000_540 Jämshögsområdet - Olofström Skräbeån
5 Mellersta Gotland - Visby SE630950-767946 Mellersta Gotland - Visby 30000_549 Mellersta Gotland - Visby
6 Mellersta Gotland - Visby SE635246-779971 Mellersta Gotland - Visby 30000_546 Mellersta Gotland - Visby
7 Mellersta Gotland - Visby SE643241-815680 Mellersta Gotland - Visby 30000_545 Mellersta Gotland - Visby
8 Mellersta Gotland - Visby SE647473-781238 Mellersta Gotland - Visby 30000_548 Mellersta Gotland - Visby
9 Mellersta Gotland - Visby SE654785-803107 Mellersta Gotland - Visby 30000_550 Mellersta Gotland - Visby
10 Mellersta Gotland - Visby SE663680-804098 Mellersta Gotland - Visby 30000_547 Mellersta Gotland - Visby
11 Norra Kristianstadsslätten SE629938-806583 Norra Kristianstadsslätten 30000_535 Norra Kristianstadsslätten
12 Norra Kristianstadsslätten SE671381-780322 Norra Kristianstadsslätten 30000_533 Norra Kristianstadsslätten
13 SE661435-157191 SE647699-809836 SE661435-157191 30000_558 Enköpingsåsen Norrström
14 SV Skånes kalkstenar SE626954-789679 SV Skånes kalkstenar 30000_553 SV Skånes kalkstenar
15 SV Skånes kalkstenar SE644350-823596 SV Skånes kalkstenar 30000_552 SV Skånes kalkstenar
16 SV Skånes kalkstenar SE646357-804964 SV Skånes kalkstenar 30000_556 SV Skånes kalkstenar
17 SV Skånes kalkstenar SE661868-768848 SV Skånes kalkstenar 30000_557 SV Skånes kalkstenar
18 SV Skånes kalkstenar SE665716-786110 SV Skånes kalkstenar 30000_555 SV Skånes kalkstenar
19 SV Skånes kalkstenar SE669599-805718 SV Skånes kalkstenar 30000_554 SV Skånes kalkstenar
20 Valboåsen SE621141-817460 Valboåsen 30000_537 Gävle-/Valboåsen
21 Valboåsen SE638291-815740 Valboåsen 30000_536 Gävle-/Valboåsen
22 Valboåsen SE647536-774189 Valboåsen 30000_539 Gävle-/Valboåsen
23 Valboåsen SE667979-820657 Valboåsen 30000_538 Gävle-/Valboåsen
24 Värnamo-Ekeryd SE622473-784514 Värnamo-Ekeryd 30000_544 Värnamo-Ekeryd
25 Värnamo-Ekeryd SE669886-781538 Värnamo-Ekeryd 30000_543 Värnamo-Ekeryd