Miljögiftprovtagning i Dalarna inom Göta älvs avrinningsområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljögiftsprovtagningar i sjöar och vattendrag inom Dalarnas län av Göta älvs avrinningsområde
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2006
-
Pågående
Dalarna
2019-06-19 09:30
2019-09-24 13:40
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gipsjön SE672729-138082 Gipsjön Årosälven Göta älv
2 Gipsjön 2 SE672797-138088 Gipsjön 2 Årosälven Göta älv
3 Gipsjön 3 SE672802-138084 Gipsjön 3 Årosälven Göta älv
4 Stora Tandån Tandådalen SE678808-134445 Stora Tandån Tandådalen 108
5 Stora Tandån Ängesåsen SE678546-133827 Stora Tandån Ängesåsen 108