VER, Östergötland län, miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningarna ger information om kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem samt används för att verifiera identifierade möjliga påverkanskällor. Resultaten från undersökningarna bidrar till underlag för uppföljning av miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmål och planering av framtida miljögiftsövervakning, men kan även ligga till grund för beslut om åtgärder.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
VER, Verifieringsövervakning
2019
-
Pågående
Östergötland
Kalmar
2021-02-12 10:53
2022-04-19 11:48
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Annsjön SE651850-147865 Annsjön Motala ström
2 ARKÖSUNDET SE648565-156680 Arkösund Havet
3 Bjärsen (Stora Bjärsvik) SE645805-147942 Bjärsen Motala ström
4 Borken (sed) SE646313-151990 Borken Söderköpingsån
5 Bosöfjärden SV Stenskär SE649279-156277 Bosöfjärden sek namn Ligger utanför HARO
6 Bulsjöån, Sundsbruk SE641475-147365 Bulsjöån Motala ström
7 Disevidån innan inflödet Tåkern SE646679-143765 Disevidån Motala ström
8 Dömestadsbäcken (Stora Spärringe) SE647595-147008 Dömestadsbäcken Motala ström
9 Edsviken SE643482-155083 Edsviken
10 Emmaån (nedstr. Grytgöls bruk) SE651905-148668 Emmaån (Grytgöl) Motala ström
11 Ensjön SE649063-152461 Ensjön Motala ström
12 Finnfjärden SE646512-156482 Finnfjärden Ligger utanför HARO
13 FÅNGÖ SE645126-156813 Ytteröområdet Havet
14 Föderkullabäcken SE647754-146051 Föderkullabäcken Motala ström
15 Gisselöån SE648440-154064 Gisselöån Kustområde
16 Glan, nedströms Våtmark SE649733-151611 Glan Motala ström
17 Gusumsån SE646143-154240 Söderköpingsån (Gusumsån) Söderköpingsån
18 Hummelviksfjärden SE644926-155958 Flisdjupet
19 Humpån (Gälstad-Lundby ned b) SE646875-147538 Humpån Motala ström
20 Hunn, NO Bremyreö SE652419-150997 Hunn Nyköpingsån
21 HÅCKLASJÖN ÅT09 SE645231-151373 Motala ström
22 HÄLLAÅN SE648421-153150 Söderköpingsån (Hällaån - Söderköping) Söderköpingsån
23 Hällestadsån (Grindstugan) SE650138-146182 Hällestadsån (L. Salstern-St. Vänstern) Motala ström
24 Hällestadsån, inl. till Bönnern SE651272-149212 Hällestadsån (till Bönnern) Motala ström
25 HÄLLESTADÅN SE651346-148654 Hällestadsån (Borggård-Hällestad) Motala ström
26 Hättorpsån (Björnbäcken) SE651539-145922 Hättorpsån (Godegård) Motala ström
27 Hövern SE647191-151608 Hövern Söderköpingsån
28 IGELFORSÅN SE652440-149387 Lotorpsån (Avern-Björkesjön) Motala ström
29 Inre Bråviken SE650320-153189 Inre Bråviken Havet
30 Jonsbergsån SE648942-155966 Jonsbergsån Kustområde
31 Järnlunden Li21 SE645058-149069 Järnlunden Motala ström
32 KAGGEBOFJÄRDEN SE643094-155124 Kaggebofjärden Havet
33 Kapellån SE647684-148024 Lillån (Kapellån) Motala ström
34 Kapellån SE647766-147914 Lillån (Kapellån) Motala ström
35 KISAÅN SE642950-149002 Storån (Centrala Kisa) Motala ström
36 Kisaån, nedströms Tolvmannavägen SE642763-148978 Storån (Kisaån) Motala ström
37 Kvädöfjärden SE643563-156296 Kvädöfjärden Ligger utanför HARO
38 Kärrsbyån SE649409-145217 WA48696547 Motala ström
39 Köleforsån SE643528-149152 Storån (Kisasjön - Åsunden) Motala ström
40 Lien, SV Lidsö SE651448-147855 Lien Motala ström
41 Lillån SE645282-145749 Lillån (Omlöpet vid Boxholm S) Motala ström
42 Lillån SE645772-145841 Lillån (Omlöpet vid Boxholm N) Motala ström
43 Lillån (Bjärkeryd) SE642724-148996 Lillån (Glimmingen-Kisa) Motala ström
44 Lillån (Frillesbo) SE645519-147910 Lillån (till Bjärsen) Motala ström
45 Lillån vid Stengårdstorp SE645513-144379 Lillån (NV om Boxholm) Motala ström
46 Lillån, nedströms Skäfstorp SE647755-147798 Lillån (Kapellån-Spellinge) Motala ström
47 Lillån, uppströms väg Tälla SE648464-152519 Lillån (Asplången - Storån) Söderköpingsån
48 Linna å (Torpa ovan väg) SE642593-146039 Linna Å Motala ström
49 Ljurabäck Gb30 SE649687-152465 Ljurabäck Motala ström
50 Loddbyviken SE650153-152270 Loddbyviken Ligger utanför HARO
51 Mellersta Bråviken SE650292-154112 Mellersta Bråviken Ligger utanför HARO
52 Merumsfjärden SE647972-154893 Merumsfjärden Havet
53 Mjölnaån utflödet i Vättern SE648010-144480 Mjölnaån Motala ström
54 Motala ströms inl i Boren SE649254-145779 Motala Ström (Motala) Motala ström
55 Motalaström vid Fiskeby SE649693-151843 Motala ström
56 N om Lilla Askö SE643010-155548 Lindödjupet Ligger utanför HARO
57 Nedströms Kvarngölen SE641836-148843 Motala ström
58 Norrbysjön (Sediment) SE649143-147611 Norrbysjön Motala ström
59 OMMENS UTL SE650401-147360 Hällestadsån (Kvarnsån, Ommen) Motala ström
60 Orrnäsaån SE645625-143105 Orrnäsaån (Vättern - Viksjön) Motala ström
61 Passdalsån (Nedan vägen) SE646812-155052 Passdalsån Kustområde
62 Pjältån (Stendamm-Loddbyv) SE650236-152164 Pjältån (Åby - Havet) Kustområde
63 Risten SE646263-151523 Risten Söderköpingsån
64 Roxen sediment (Södra delen) SE648216-148893 Roxen Motala ström
65 Rånen SE644382-154867 Rånen Kustområde
66 Salstern (öster om Djupviksön) SE650108-145799 Salstern Motala ström
67 Skansån (Kristinefors) SE651870-147583 Skansån (tillflöde Annsjön) Motala ström
68 Skansån (Lämneå bruk) SE651612-147952 Skansån Motala ström
69 SKENAÅN Mö02 SE647672-146457 Skenaån Motala ström
70 Skjulån (Kvillområdet) SE642036-149793 Skjulån (Hemsjön-Stångån) Motala ström
71 Skutbosjön mitt SE650902-149881 Dovern Motala ström
72 Skuten, södra delen SE650880-149900 Dovern Motala ström
73 Slakaån SE647327-148208 Slakaån Motala ström
74 Stora Rängen (sed) SE645957-149498 Stora Rängen Motala ström
75 Stora Tron SE204476-466359 Stora Tron Motala ström
76 STORÅN BROKVARN SE648382-152905 Storån (Söderköping) Söderköpingsån
77 Storån vid Svalsjö SE643245-147793 Storån (Svalsjö) Motala ström
78 Strolången, Ö Lötsvik SE647070-153880 Strolången Söderköpingsån
79 Stångån (Skälstorp) SE646404-149601 Stångån (Bjärka-Säby) Motala ström
80 Stångån, vid Sundsbro SE646891-149743 Stångån (Ärlången-Linköping) Motala ström
81 Stångåns inlopp i Roxen Li06 SE648015-148933 Stångån Motala ström
82 Svartån vid Boxholm SE645245-145531 Svartån (vid Boxholm) Motala ström
83 Svartån, uppströms Vågforsen SE647927-146751 Svartån (Normlösa) Motala ström
84 Svartån, vid Albacken SE646847-146190 Svartån (Mjölby) Motala ström
85 Sviestadsåns utl till Ören SE645685-150904 Sviestadsån (till Ören) Motala ström
86 Såken SE646010-152097 Såken Söderköpingsån
87 Söderköpingsån, nedströms väg Missmyra SE646234-151350 Söderköpingsån (Värna - Risten) Söderköpingsån
88 SÖDRA TEDEN SE646900-151250 Södra Teden Motala ström
89 Tinnerbäcken, utl i Stångån SE647607-148992 Tinnerbäcken Motala ström
90 Torshagsån vid Björnsnäs SE650412-152345 Torshagsån (Ne. Glottern-Havet) Kustområde
91 Uppströms Västra Harg K:a SE646003-146743 Bäck till Hargsjön Motala ström
92 VALDEMARSVIKEN YTTRE SE644500-155472 Yttre Valdemarsviken Havet
93 Vammarsmålaån SE645344-154693 Kustområde
94 Verveln SE641658-149012 Motala ström
95 Vervelån, Hagalund SE641393-149162 Vervelån: Ören - Verveln Motala ström
96 Vin SE645960-151015 Vin Motala ström
97 VINDÅN SE643413-155022 Vindån (Mörketorpsbäcken - Havet) Vindån
98 Västra Lägern (Sediment) SE641416-145619 Västra Lägern Motala ström
99 Yxningen SE646062-153130 Yxningen Söderköpingsån
100 Ålbäcken SE649557-151254 Ålbäcken Motala ström
101 ÅMLÅNGENS UTLOPP SE650790-150571 Lotorpsån (Lotorp - Glan) Motala ström
102 Ämmern (Sediment) SE644275-150068 Ämmern Motala ström
103 Öjsjön SE644850-152465 Öjsjön Storån
104 Övre Virken SE644915-150856 Övre Virken Storån