VER: länsstyrelsen Blekinge

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övergripande program för verifiering av vattenförvaltningsarbete i Blekinge län.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
VER, Verifieringsövervakning
2020
-
Pågående
Blekinge
Kalmar
2022-02-10 15:12
2023-11-01 23:26
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alltidhultsån, Alltidhult SE623803-141636 SKRÄBEÅN: Halen - Raslången (Alltidhultsån) Skräbeån
2 Bro uppströms Hallsjön SE624731-147205 LISTERBYÅN: Hallsjön - Stensjön Kustområde
3 Byemålaån, vid väg 585 SE624875-142372 BYEMÅLAÅN: Snövlebodaån - Björksjön Skräbeån
4 Bäck från Hörnen via Karsagölen SE624408-147586 WA17963744 Nättrabyån
5 Bäck från Skörjesjön SE624598-145846 WA95145764 Vierydsån
6 Bäck från Stora Havsjön SE623887-149474 Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
7 Farabolsån, Emmedal SE624987-142224 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
8 Fundersmåla ned bron SE625689-147743 NÄTTRABYÅN: Bäck från Stora Skälen - Kvillebäcken Nättrabyån
9 Lillån, Alnaryd SE624606-147698 LILLÅN: Nättrabyån - Stora Alljungen Nättrabyån
10 Långasjöbäcken upp väg t Berga SE624723-147603 Långasjöbäcken: Nättrabyån - Stora Skälen Nättrabyån
11 Marielund SE623214-148257 NÄTTRABYÅN: Östersjön - Lillån Nättrabyån
12 Mieån, Loberget SE624782-144165 MIEÅN: Långasjön - Mien Mieån
13 Mållebäcken SE624630-146935 MÅLLEBÄCKEN: Ronnebyån - Boklången Ronnebyån
14 Ned Svansjömad SE624250-144021 Påkamålabäcken Mieån
15 Nätterfors SE626233-147853 KVILLEBÄCKEN: Bäck från Flaken - Nätterhövden Nättrabyån
16 Nättrabyån Alnaryd SE624598-147679 NÄTTRABYÅN: Lillån - Bäck från Stora Skälen Nättrabyån
17 Pukavik E22 SE622520-142945 Östra Orlundsån Kustområde
18 Rosenholm SE623278-148761 Silletorpsån Kustområde
19 Siggarpsån, Modala kvarn SE623175-144683 Klockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgärdeån - Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken Kustområde
20 Sjötorpet SE625228-147298 WA56669449 Nättrabyån
21 Stora Kroksjöbäcken öst SE624167-141512 Stora Kroksjöbäcken Skräbeån
22 Ström mellan Raslången-Filkesjön SE624120-141436 SKRÄBEÅN: Raslången - Filkesjön Skräbeån
23 Ällhölabäcken, S. Knivsjön SE624100-143718 Ällhölabäcken Mörrumsån