Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  N Öresunds kustvatten (WA12817029)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  N Öresunds kustvatten (WA12817029)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  N Öresunds kustvatten (WA12817029)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  N Öresunds kustvatten (WA12817029)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Höganäs - 1284
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6232969
SWEREF99 TM Östlig: 346005

RT 90 2,5 gon V - X: 6236926
RT 90 2,5 gon V - Y: 1296007

WGS84 Latitud: 56.21666667
WGS84 Longitud: 12.51666667

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton ÖVF 1:1 ÖVF 1:1
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter ÖVF 1:1 ÖVF 1:1
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment ÖVF 1:1 ÖVF 1:1

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 13 till 20 gånger per år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Ljusförhållanden Siktdjup 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Syrgasförhållanden Syrgas 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Temperaturförhållande Temperatur 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 1998 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalkväve 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Totalfosfor 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen TOC 13 till 20 gånger per år 1985 1996
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Kisel 13 till 20 gånger per år 1996 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 13 till 20 gånger per år 1997 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Partikulärt organiskt kväve 13 till 20 gånger per år 1997 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Nitrat + nitrit 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Fosfat 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Näringsämnen Ammonium 13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden   13 till 20 gånger per år 1985 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Hydrografi & Närsalter Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 13 till 20 gånger per år 1985 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 157163 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000