Sjoängsviken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE642035-155333
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vivassen (WA83971840)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vivassen (WA83971840)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vivassen (WA83971840)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vivassen (WA83971840)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Västervik-Loftahammar
Startår
1996
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6419333
SWEREF99 TM Östlig: 601033

RT 90 2,5 gon V - X: 6420350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1553339

WGS84 Latitud: 57.9043619636
WGS84 Longitud: 16.7048168911

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Sjoängsviken Sjoängsviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Växtplankton   6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1996 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen   6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Totalmängd kväve - vinter 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Totalmängd fosfor - vinter 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1996 2009
SRK, Kalmar läns kustvatten Fria vattenmassan, Hydrografi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1996 2009

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Nej SJÖÄNGSVIKEN (LOFTA HAM) Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000