Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ytteröområdet (WA49756946)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ytteröområdet (WA49756946)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ytteröområdet (WA49756946)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ytteröområdet (WA49756946)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Östergötland - 05
Kommun
Valdemarsvik - 0563
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Motala ströms kust och skärgård
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6450407
SWEREF99 TM Östlig: 615449

RT 90 2,5 gon V - X: 6451260
RT 90 2,5 gon V - Y: 1568130

WGS84 Latitud: 58.1797905255
WGS84 Longitud: 16.9631814847

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Va09 FÅNGÖ
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Växtplankton   3 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 1984 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Näringsämnen   6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Näringsämnen Totalmängd kväve - vinter 6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Näringsämnen Totalmängd fosfor - vinter 6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Näringsämnen Totalmängd kväve - sommar 6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Näringsämnen Totalmängd fosfor - sommar 6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Ljusförhållanden   6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1984 2009
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Antracen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Fluoranten - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Naftalen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Trifluralin - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2020 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Temperaturförhållande   6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1984 2009
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Dioxiner - 2020 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1984 2009
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi, kust Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1984 2009
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaftylen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen - 2020 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment TOC   - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i sediment Löst organiskt kol   - 2020 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Nej VA09 / FÅNGÖ Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000