Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skiren (WA37798854)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skiren (WA37798854)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skiren (WA37798854)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skiren (WA37798854)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kilaån - SE66000
Åtgärdsområde
Kilaån
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6509589
SWEREF99 TM Östlig: 581828

RT 90 2,5 gon V - X: 6510860
RT 90 2,5 gon V - Y: 1535210

WGS84 Latitud: 58,71868
WGS84 Longitud: 16,41284

ETRS-89 Latitud: 58.71867
ETRS-89 Longitud: 16.41283

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Skiren
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Skiren
VER, sjöar i södermanlands län, fisk Fisk i sjöar Skiren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton   En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Totalbiomassa En gång 2008 2008
VER, sjöar i södermanlands län, fisk Fisk i sjöar Fisk   En gång 2009 2009
VER, sjöar i södermanlands län, fisk Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2009 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   annat 2006 -
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur annat 2006 -
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2008 2010