Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vättern - Alsen (WA37140665)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vättern - Alsen (WA37140665)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vättern - Alsen (WA37140665)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vättern - Alsen (WA37140665)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1975
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6524190
SWEREF99 TM Östlig: 495919

RT 90 2,5 gon V - X: 6526500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1449450

WGS84 Latitud: 58.857537
WGS84 Longitud: 14.929267

ETRS-89 Latitud: 58.85752
ETRS-89 Longitud: 14.92925

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Örebro län Makrofyter i sjöar 18STA1340SRK Alsen
RMÖ, Provfiske, Örebro län Nätprovfiske Alsen
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar 1340 Alsen
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Bottenfauna i sjöar 1340 Alsen
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment 1340 Alsen
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar 1340 Alsen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1988 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1988 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1988 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2010 -
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Örebro län Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var sjätte år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   1 gång per år 1988 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI 1 gång per år 2008 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Nätprovfiske Fisk   En gång 2009 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen   En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1976 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1976 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1975 1996
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 2 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1994 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1976 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS En gång 1990 1990
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1975 1996
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Örebro länMakrofyter
Operativ övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve